Reklama

Elektroenergetyka

Tchórzewski: Polska będzie liderem czystych technologii węglowych

Według ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego węgiel może być atutem w długofalowym rozwoju energetycznym Polski. Aby było to możliwe konieczny jest jednak rozwój czystych technologii węglowych.

Perspektywy rozwoju energetyki to główny temat debaty podsumowującej II Kongres Elektryki Polskiej, w której udział wziął minister energii Krzysztof Tchórzewski. Wydarzenie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odbyło się 11 kwietnia 2016 r. w Warszawie. 

Minister Tchórzewski podkreślił konieczność opracowania strategii dla energetyki w horyzoncie długofalowym, szczególnie biorąc pod uwagę wielkość zasobów naturalnych kraju. "Rolę sektora energetyki węglowej w Polsce trzeba postrzegać jako szansę dla naszego kraju na odegranie roli europejskiego lidera w zakresie rozwoju czystych technologii węglowych. Powinniśmy również dążyć do zmniejszenia energochłonności naszego PKB. Wzrost efektywności energetycznej poprawia konkurencyjność gospodarki i zmniejsza emisję szkodliwych substancji do otoczenia" – dodał. 

Szef resortu energii zwrócił uwagę, jak ważne jest, aby proces produkcji energii w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczał środowisko naturalne. – "Konstruując nasz miks energetyczny będziemy mieli na uwadze m.in. bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwie najwyższy stopień wykorzystania krajowych zasobów energetycznych" – powiedział. 

Zobacz także: Fortum finalizuje przejęcie Grupy Duon

Zobacz także: Tauron odbudował linię wysokiego napięcia zniszczoną w pożarze

Komentarze