Reklama

Elektroenergetyka

Tchórzewski: Energa pokryje połowę kosztów rozbudowy Ostrołęki

Połowa kosztów budowy nowej elektrowni w Ostrołęce szacowanej na co najmniej 5,5 mld zł będzie pochodzić spoza spółki Energa. Wspólnik zostanie wybrany przez Skarb Państwa - zadeklarował w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Przebywający w piątek w Ostrołęce szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że to właśnie jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie można wybudować najszybciej elektrownię w Polsce.

"Nadal są ważne pozwolenia na budowę i opinie środowiskowe, co daje podstawę do tego, by przystąpić prawie w biegu do realizacji inwestycji i do ogłoszenia przetargu" - podkreślił minister. Dodał, że to właśnie wcześniej zrealizowane prace i przygotowana dokumentacja umożliwiają zaoszczędzenie od 1,5 roku do 2 lat w przygotowaniu inwestycji. 

Wyjaśnił, że aby można było ogłosić przetarg na wykonawcę, musi być dopracowana kwestia finansowania i wskazanie źródeł finansowania. Dodał, że ocena kosztów nowego bloku w Ostrołęce wskazuje, iż będzie to nie mniej niż 5,5 mld zł.

"Moja deklaracja jako ministra energii jest taka, iż spowoduję, że 50 procent środków będzie spoza spółki Energa, będzie wspólnik który będzie wskazany przez Skarb Państwa i który zapewni 50 procent środków do budowy tej elektrowni. W tej sytuacji to otwiera drzwi do tego, by można było poważnie powiedzieć, że ta elektrownia będzie budowana" - podkreślił minister Tchórzewski.

"Mam przekonanie, że jest to ogromny wysiłek finansowy ze strony Skarbu Państwa; źródeł jeszcze nie jestem w stanie wskazać, bo jest ono budowane, ale mogę zapewnić, że będzie wsparcie dla tej inwestycji na poziomie 50 procent" - podkreślił minister Tchórzewski. 

Prezes Energa SA Dariusz Kaśków dodał, że "spółka celowa powołana do realizowania tej inwestycji - Ostrołęka C zgłosiła osiągnięcie gotowości przetargowej. Chodzi o przejrzenie dokumentacji, w tym 29 pozwoleń budowlanych, które umożliwiają rozpoczęcie inwestycji. Podkreślił, że spółka Energa SA musi dokonać analiz ekonomicznych, by wypracować model finansowania inwestycji.

Pod koniec maja tego roku Zarząd Grupy Energa SA uchylił decyzję o wstrzymaniu budowy elektrowni w Ostrołęce. Celem ponownego uruchomienia projektu jest osiągnięcie gotowości przetargowej oraz wyłonienie generalnego wykonawcy elektrowni węglowej o mocy 1000 MW. Rada Nadzorcza Grupy Energa SA pozytywnie zaopiniowała tę decyzję.

Uchwałę w sprawie wstrzymania realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce podjął we wrześniu 2012 roku ówczesny zarząd spółki.

Należące do Energi Elektrownie Ostrołęka są największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Tworzą je dwa zakłady: Elektrociepłownia Ostrołęka - oddana do eksploatacji w 1956 r. i Elektrownia Ostrołęka - zbudowana w 1972r. Elektrownia Ostrołęka składa się z trzech bloków energetycznych o mocy 221 MW, 200 MW i 226 MW. i jest jedynym systemowym źródłem energii elektrycznej w północno-wschodniej części Polski.

Energa to jedna z czterech największych krajowych grup energetycznych. Jest też jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 182 tys. km linii energetycznych. W 2015 r. dostarczyła 21,5 TWh energii. Sieć dystrybucyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., czyli ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Zobacz także: ZE PAK podpisał aneks do umowy kredytowej

Zobacz także: UE: wypracowano kompromis ws. limitów emisji zanieczyszczeń

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama