Reklama

Elektroenergetyka

Tauron ,,poprawia profil finansowy" i stabilizuje rating

14 listopada agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi dla TAURONA na poziomie „BBB” oraz zmieniła perspektywę tychże ratingów z negatywnej na stabilną.

W opinii agencji zmiana perspektywy ratingu wynika z podjęcia przez TAURON działań zmierzających do poprawy jej profilu finansowego w kolejnych pięciu latach, w tym zmniejszenia długoterminowego programu inwestycyjnego oraz planowanego wstrzymania wypłat dywidend do 2019 roku.

-Obejmowaliśmy TAURON z ratingiem z perspektywą negatywną. Blisko rok naszej pracy, wprowadzenie i sprawna realizacja programów poprawy efektywności we wszystkich segmentach, racjonalizacja programu inwestycyjnego oraz szereg innych, wpływających na kondycję finansową Grupy działań zapisanych w strategii, przyniosły rezultaty i odzwierciedlenie w zmianie tej perspektywy na stabilną. To znak, że suma działań ostatniego roku jest dobrze postrzegana przez agencję ratingową oraz pozostałych interesariuszy TAURONA – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych TAURON Polska Energia.

Stabilna perspektywa uwzględnia także zredukowane ryzyko naruszenia kowenantów kredytowych oraz poprawę średnioterminowej płynności Spółki w porównaniu do IV kwartału 2015 r., kiedy to perspektywa ratingu została zmieniona na negatywną.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

Zobacz także: Wyniki Tauronu za III kwartał: "13,1 mld zł przychodów ze sprzedaży"

 

Komentarze