Reklama

Elektroenergetyka

Tauron poprawia pewność zasilania na Podhalu

W krakowskim oddziale Tauron Dystrybucja pracuje już nowa dwutorowa linia 110 kV do stacji elektroenergetycznej Białka Tatrzańska. Inwestycja poprawi pewność zasilania mieszkańców gminy i daje możliwości rozwoju regionu.

Nowa stacja Białka Tatrzańska i linia 110 kV zostały zaprojektowane w związku z wnioskami odbiorców z Białki Tatrzańskiej dotyczącymi zwiększenia mocy przyłączeniowej i realizacji nowych przyłączeń. Łączna moc wnioskowana na tym obszarze wynosiła 12,4 MW, co uzasadniało budowę nowej stacji elektroenergetycznej oraz rozbudowę sieci. W grudniu 2010 r. zakończono budowę stacji 110/15 kV Białka Tatrzańska, która jest najwyżej położoną nieruchomością przeznaczoną pod budowę urządzeń energetycznych. Następnie rozpoczęły się prace nad budową linii zasilających stacje.

„Od wielu lat prowadzimy działania zmierzające do poprawy zasilania dla obszaru Podhala. Poza budową linii, w tym roku zakończona została modernizacja rozdzielni 110 kV w stacji Skibówki, nastąpiła zmiana układu zasilania linii 110 kV zasilającej stacje Skibówki i Kamieniec, dodatkowo na ukończeniu jest modernizacja rozdzielni 110kV w stacji Kamieniec. Równocześnie rozpoczętych jest kilkanaście projektów na sieciach SN, których zadaniem jest poprawa pewności zasilania mieszkańców Podhala” -  powiedział podczas oddania linii do użytku Janusz Onak, dyrektor oddziału w Krakowie. 

Pewność zasilania 

Realizacja przebudowy i uruchomienie dwutorowej linii 110 kV uniezależnia zasilanie stacji Białka Tatrzańska i znajdującej się nieopodal stacji Bukowina od zakłóceń na 28 km odcinku linii 110 kV. Tyle wynosiła długość linii relacji Szaflary – Niedzica wraz z odczepem do stacji Białka Tatrzańska, zasilającego dotychczas stację. Obecnie wybudowana linia poprawia w znaczący sposób pewność zasilania.

Projekt przebudowy jednotorowej linii 110 kV do stacji 110/15 kV Białka Tatrzańska wiązał się z wymianą 15 słupów oraz przewodów i dowieszeniem drugiego toru, na długości około 3 km. Ze względu na walory krajobrazowe terenu linia została zaprojektowana i wybudowana tak, aby była jak najmniej inwazyjna dla otaczającego ją krajobrazu. Słupy są konstrukcyjnie lekkie, a ich naturalny kolor wpasowany jest w tło otaczających je wzniesień. 

Wysokie góry, trudne zadania 

Podhale, z jednej strony jest obszarem trudnym do zasilnia ze względu na długie i śnieżne zimy oraz silne wiatry, z drugiej jednak – ze względu na swoje walory turystyczne i dynamiczny rozwój bazy turystycznej – bardzo ważnym i rozwojowym. Teren ten obejmuje kilkanaście gmin atrakcyjnych turystycznie w tym zimową stolicę Tatr, do której również ze względu na liczne i prestiżowe imprezy sportowe oraz wyjątkowy świąteczno-noworoczny klimat, co roku ściąga bardzo wielu turystów. Z punktu widzenia energetycznego obszar ten charakteryzuje się bardzo dużym obciążeniem w okresie sezonu zimowego i znacznie mniejszym w okresie letnim. Obciążenie szczytowe Podhala wynosi około 90 MW.

Zobacz także: Orlen uruchamia blok gazowo-parowy we Włocławku

Zobacz także: Minister Środowiska o COP21: Sukces polskiej delegacji

Komentarze