• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tauron pomoże pokryć straty sieci przesyłowych

  • Fot. gotcredit.com

Tauron Polska Energia zawarł z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 roku. Wartość kontraktu wyniesie ok. 283 mln zł.

Zawarcie umowy nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Dostarczanie energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego, na potrzeby pokrycia strat przesyłowych, to zadanie o szczególnym znaczeniu dla Grupy Tauron. Wysokie wymogi jakie Operator stawia potencjalnym dostawcom sprawiają, że zadania tego może się podjąć jedynie silny, wiarygodny i stabilny uczestnik rynku – mówi Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia ds. Klienta i Handlu.

Tauron dostarczy do Polskich Sieci Elektroenergetycznych energię elektryczną w ilości 1 678 780 MWh. Wartość kontraktu wyniesie ok. 283 mln zł.

Po raz pierwszy Grupa Tauron realizowała takie dostawy energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2015 roku.

Zobacz także: Tauron: 1,4 mld zł na inwestycje

Komentarze