• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tauron oferuje sprzedaż uprawnieniami CO2

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Przedsiębiorstwa przemysłowe, które są klientami Taurona i mają obowiązek umarzania uprawnień do emisji CO2, mogą teraz wypełnić te zobowiązania dzięki nowej ofercie produktowej, w której TAURON oferuje sprzedaż uprawnień w pakiecie z energią elektryczną lub paliwem gazowym.

Tauron CO2 to produkt skierowany m.in. do hut, koksowni, przemysłu odlewniczego oraz producentów aluminium i nawozów. Produkt jest ściśle związany z mechanizmem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) wprowadzonym w Unii Europejskiej w 2005 r. Handel uprawnieniami jest podstawowym narzędziem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. System obejmuje ok. 11 tys. instalacji w sektorze energetycznym i przemysłowym, które odpowiadają za połowę emisji dwutlenku węgla w zjednoczonej Europie i Norwegii.

W Polsce system handlu uprawnieniami do emisji dotyczy ponad 750 instalacji. Wiele z nich zarządzanych jest przez przedsiębiorstwa przemysłowe, które kupują od Taurona energię elektryczną lub gaz.

Zobacz także: Tauron stawia na czyste technologie węglowe

„Ta grupa firm należy do największych klientów Taurona. Dotychczas oferowaliśmy im nie tylko prąd i gaz, ale i szereg usług okołoenergetycznych. Teraz proponujemy, by nasi klienci skorzystali z usług Taurona również przy wypełnianiu ustawowych obowiązków związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Jestem przekonany, że ten nowatorski produkt zainteresuje nie tylko obecnych, ale i potencjalnych klientów Taurona” - informuje Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. klienta i wsparcia korporacyjnego

Mechanizm handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest skomplikowany oraz bardzo restrykcyjny. Przedsiębiorstwo, które nie wywiąże się z obowiązków zapisanych w ustawie, ponosi kary. Za nieumorzenie 1 tony CO2 kara wynosi 100 euro. Ponadto, uprawnienia do emisji CO2 są ewidencjonowane przez europejski rejestr uprawnień, w którym każdy zainteresowany zakupem lub sprzedażą musi posiadać odpowiedni rachunek. Zapewnienie sobie prostego i sprawdzonego mechanizmu zakupu uprawnień do emisji CO2 leży w interesie każdej firmy objętej tym obowiązkiem.

Zobacz także: Tauron uchyla drzwi potencjalnym kontrahentom

„Tauron CO2 to produkt, który gwarantuje przede wszystkim stałą cenę w okresie obowiązywania umowy. Dzięki stabilnej ofercie klient nie jest narażony na wahania kosztów zakupu uprawnień. To ryzyko TAURON bierze na siebie” - zaznacza Tomasz Lender, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Dodatkowym atutem oferty jest merytoryczna opieka dedykowanego doradcy, który nie tylko przedstawi szczegóły oferty na zakup TAURON CO2, ale będzie pomocny na każdym etapie realizacji umowy.

kn/Tauron

Komentarze