Tauron: nowy blok w Jaworznie nie wytwarza odpadów

11 marca 2021, 13:44
elektrownia_jaworzno_910_4_a
Fot. Tauron
Energetyka24
Energetyka24

Od pierwszego dnia eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie popioły lotne, żużle i gips wytwarzane w instalacji spalania jednostki są traktowane jako produkty uboczne i ponownie wykorzystywane. Ta nowoczesna jednostka Taurona nie wytwarza więc odpadów paleniskowych.

Uboczne produkty spalania powstające w Grupie Tauron są w całości wprowadzane na rynek jako surowiec do wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu.

"Blok 910 MW działa w zgodzie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, w której wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Zamknięta pętla procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w innych gałęziach gospodarki to dla nas już teraźniejszość" – mówi Adam Kampa, prezes zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

Dzięki temu, że substancje w postaci gipsu, popiołów lotnych oraz żużli wytwarzane w Spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron zostały zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), mogą być wprowadzane na rynek Unii Europejskiej jako produkty.

"Popioły, żużle i gips powstające w procesie spalania paliw mogą być wytwarzane jako produkty uboczne do dalszego wykorzystania, a nie jako odpady, co oznacza, że nie ma potrzeby ich składowania. Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko ze względu środowiskowego, ale również ekonomicznego" – dodaje prezes Kampa.

Wszystkie produkty uboczne wytwarzane przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron mogą być wykorzystywane w górnictwie, budownictwie i drogownictwie w sposób bezpośredni, czyli bez konieczności ich dodatkowego przetworzenia. Operatorem w Grupie w zakresie sprzedaży i zagospodarowania wszystkich ubocznych produktów spalania jest spółka Bioeko Grupa Tauron.

Reklama
Reklama

Tak dzieje się np. w instalacji odsiarczania spalin z Bloku 910MW. Została ona zrealizowana w oparciu o metodę mokrą wapienno-gipsową. W tej technologii jako sorbent stosowana jest mączka kamienia wapiennego, natomiast końcowym produktem odsiarczania jest gips, nadający się do dalszego wykorzystania przemysłowego. Tak wytworzony gips syntetyczny jest pełnowartościowym produktem, który znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie do produkcji m.in. płyt gipsowych, pustaków i bloczków gipsowych, czy w przemyśle cementowym.

Popioły lotne i żużle mogą być stosowane w górnictwie w technologiach przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz do tworzenia mieszanin posadzkowych oraz izolujących. Jeszcze szersze zastosowanie znajdują w budownictwie i drogownictwie, gdzie używane są jako dodatki do produkcji betonu, cementu, zapraw, spoiw oraz ceramiki budowlanej.

Popioły i żużle stosuje się też do wypełniania pustek poeksploatacyjnych oraz jako materiał do niwelacji i rekultywacji terenu, ulepszania gruntów, np. stabilizacji gruntów spoistych, doziarniania gruntów niespoistych, czy jako główny składnik spoiw do ulepszania właściwości gruntów.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Niuniu
piątek, 12 marca 2021, 05:23

A co z najważniejszym? Emisją CO2? W co się zamieniają te miliony ton spalanego tam węgla? A pzy okazji? Gdzie są te grunty co to je ulepszacie popiołami z elektrowni? To jakiś nowy rodzaj ekologicznych nawozów? Kiedyś za Gierka popioły z elektrowni dodawano do kruszywa i betonu z jakich produkowano wielką płytę. Ale szbko z tego zrezygnowano - okazało się, że nie sprzyja to zdrowiu mieszkańców. Trochę to truło a i podobno popiołe z elektrowni były wtedy lekko promieniotwórcze. Teraz mamy jakieś lepsze?

Tweets Energetyka24