• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tauron i AGH stworzą wspólne laboratorium

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Laboratorium Badań Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej – to nowoczesna pracownia laboratoryjna, która powstanie w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólny projekt TAURON Dystrybucja i AGH ma na celu utworzenie nowoczesnej jednostki zajmującej się badaniem parametrów jakości energii elektrycznej. 

Współpraca z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wpisuje się w szereg inicjatyw podejmowanych przez TAURON na rzecz efektywnej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, która będzie odpowiadała potrzebom działalności Grupy TAURON i jednocześnie wykorzystywała potencjał tkwiący w polskiej nauce – mówi Kamil Kamiński wiceprezes zarządu ds. zarządzania korporacyjnego TAURON Polska Energia.

TAURON zakupi i wyposaży laboratorium w stanowiska badawcze, urządzenia, przyrządy i aparaturę pomiarową niezbędną do przeprowadzania badań i certyfikacji analizatorów jakości energii elektrycznej. Obecnie trwa organizacja laboratorium, w tym zakup aparatury badawczej i pomiarowej, a jego uruchomienie planowane jest w połowie roku.

Zależy nam na pozyskaniu urządzeń o najlepszych parametrach i standardach – mówi Jerzy Topolski wiceprezes TAURON Dystrybucja - Laboratorium będzie przeznaczone do prowadzenia prac pomiarowych i badawczych, a docelowo certyfikowania przyrządów do pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej, więc wyposażenie go w najlepsze z dostępnych na rynku urządzeń jest dla nas priorytetem.

Pracę laboratorium i realizowane projekty będą koordynowane przez zespół składający się z przedstawicieli AGH i TAURONA. Współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykami ze spółki energetycznej, ma pozwolić na wykorzystywanie laboratorium zarówno na potrzeby badań naukowych, jak i na potrzeby energetyków, w tym do rozwiązywania praktycznych problemów występujących w sieciach elektroenergetycznych.

Laboratorium będzie funkcjonować na terenie Centrum Energetyki AGH, w którym istnieje już zespół laboratoriów ds. Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią prowadząca od kilkunastu lat badania w tej dziedzinie i może się poszczycić wieloma sukcesami, także w skali międzynarodowej. Z nowo utworzonym laboratorium i z współpracą z TAURONEM wiążemy duże nadzieje – mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka z AGH.

Badanie parametrów jakości energii jest o tyle ważne dla spółki energetycznej, że pozwala na podniesienie standardów w zakresie jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Mamy duże oczekiwania, co do efektów wspólnych prac badawczych. Docelowo chodzi o uzyskanie akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji i prowadzenie certyfikowanych badań. Zakładamy, że będą to również publikacje, patenty, wynalazki i badania realizowane przy udziale przedstawicieli TAURONA, a więc wszystko, co służy podniesieniu poziomu wiedzy i przekłada się na nasze operacyjne działanie, jako dostawcy energii - ocenia Jerzy Topolski.

Utworzenie laboratorium, to jedna z wielu wspólnych inicjatyw TAURONU i wyższych uczelni o profilu technicznym. W obszarze dystrybucji od 2013 roku działa Rada Naukowa wspierająca prorozwojowe i innowacyjne projekty spółki, którą tworzą przedstawiciele AGH i Politechnik: Śląskiej, Wrocławskiej, Opolskiej, Częstochowskiej i Warszawskiej.

Zobacz także: PSE chce sprostowania od gminy ws. linii Kozienice-Miłosna

Zobacz także: PKEE: reforma ETS niekorzystna dla wszystkich państw Unii

Komentarze