Reklama

Elektroenergetyka

Tauron finalizuje rekordową inwestycję na Śląsku

TAURON Ciepło zakończył największą w historii województwa śląskiego modernizację systemu ciepłowniczego na terenie czterech gmin Zagłębia. Spółka otrzymała także dodatkową kwotę wsparcia trzeciego etapu projektu inwestycyjnego w wysokości 6 mln 675 tys. zł. 

Środki te zostaną wypłacone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W rezultacie łączna wysokość dotacji, przyznanej przez NFOŚiGW na wartą prawie 148 mln zł inwestycję, wyniesie ponad 67 mln zł. 

Projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź” przebiegał w trzech etapach i był prowadzony od stycznia 2013 r. Dzięki jego realizacji TAURON Ciepło unowocześnił instalacje ciepłownicze na niespotykaną dotychczas w historii Śląska i Zagłębia skalę. W ramach przedsięwzięcia przebudowano łącznie 32 km podziemnej sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, zmodernizowano 8 km sieci naziemnej oraz wybudowano 280 nowych indywidualnych węzłów, czyli zespołów urządzeń łączących sieć cieplną z  instalacją wewnętrzną obiektu. Sieci objęte projektem miały w większości więcej niż 21 lat, a najstarsze odcinki nawet ponad 40 lat co powodowało, że pracowały nieefektywnie ze względu na  straty ciepła. 

Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców jest obniżenie kosztów z tytułu strat ciepła w obrębie przesyłu, co dodatkowo powoduje m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń u wytwórców ciepła i wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego i tym samym poprawę warunków życia mieszkańców gmin Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi i Sosnowca.

Realizacja inwestycji spowodowała redukcję strat ciepła w obrębie przesyłu na poziomie 65 proc., a także obniżenie kosztów eksploatacji, poprawę wskaźników awaryjności sieci, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu wyniesie około 15 tys. ton rocznie. 

Dodatkowo w ramach podziękowania za cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców, jakie wykazali w trakcie realizacji inwestycji, TAURON Ciepło przeprowadził kampanię prozdrowotną pn. „Pomyśl Ciepło o sercu”. Z bezpłatnego pakietu fachowych badań serca oraz układu krążenia zakończonych poradą wysokiej klasy specjalistów skorzystało 400 mieszkańców Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi.

Zobacz także: Tauron terminowo realizuje swoją największą inwestycję

Zobacz także: Tauron planuje poważne inwestycje

Reklama

Komentarze

    Reklama