Reklama

Chemia

Targi CHEM-SAFETY-EXPO i Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego

Niestabilna sytuacja na arenie międzynarodowej, narastające zagrożenie terrorystyczne czy też katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka na stałe wpisały się w dzisiejszą rzeczywistość. Wymaga to podjęcia rozmów na temat bezpieczeństwa, w tym także bezpieczeństwa chemicznego. Targi Kielce oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) chcą pełnić rolę lidera w tej tematyce. Od 18 do 20 kwietnia Targi Kielce staną się centrum chemicznego świata - w tych dniach będzie odbywał się Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego oraz towarzyszące mu targi CHEM-SAFETY-EXPO. Defence24.pl objął patronat medialny nad tymi wydarzeniami.

Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego oraz Targi Kielce podjęły się przedstawienia i przybliżenia trudnego tematu bezpieczeństwa chemicznego. Chemss2016 to inicjatywa środowisk, które zajmują się działalnością  w obszarze chemii i bezpieczeństwem chemicznego.

Wśród organizatorów są ośrodki przemysłowe, środowiska akademickie, przedstawiciele administracji publicznej i rządowej z całego świata. Wspólnym celem jest wzmocnienie standardów na rzecz bezpieczeństwa chemicznego oraz kreowanie rozwiązań w zakresie dostaw surowców, produkcji, infrastruktury, transportu oraz stosowania środków chemicznych, związanych ze wszelkiego rodzaju działalnością w tym sektorze przemysłu.

Wiodące wydarzenia programu CHEMSS  2016

Seminarium nt. oceny wpływu inwestycji na środowisko. Będzie to pierwsze w Polsce spotkanie inwestorów przemysłowych, przedstawicieli samorządów i administracji, a także ekspertów ds. ochrony środowiska i biznesu. Seminarium przedstawi wpływ inwestycji na środowisko w połączeniu z oceną ekonomiczną korzyści środowiskowych i społecznych związanych z wybranymi technologiami. W ramach seminarium przedstawione zostanie konsorcjum ICENIL, pierwszy tego typu polski podmiot, zajmujący się wdrażaniem ekologicznych technologii energetycznych oraz zmniejszeniem ryzyka skażeń chemicznych, wynikających ze złego zarządzania substancjami toksycznymi i odpadami przez zakłady przemysłowe.

Forum „Cyber-bezpieczeństwo i niezawodność przemysłowych systemów kontroli to polsko-amerykańskie spotkanie pod egidą Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego USA oraz Urzędu Dozoru Technicznego, adresowane do przedstawicieli kadry zarządzającej, specjalistów przemysłowego IT i cyberbezpieczeństwa, a także specjalistów ds. systemów sterowania. Celem Forum jest prezentacja najnowszych rozwiązań i trendów w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i systemów sterowania w przemyśle, zwłaszcza w energetyce i procesach chemicznych, jak również wymiana wiedzy i doświadczeń.

Ukraińskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego omówi stan bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie, w jego ramach podjęty zostanie temat rozwoju obszaru bezpieczeństwa, tranzytu niebezpiecznych towarów na granicy polsko-ukraińskiej. Forum przedstawi również perspektywy udziału polskich przedsiębiorstw we wdrażaniu międzynarodowego programu bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie, który ma stworzyć podwaliny systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej na terytorium Ukrainy, zgodnie ze standardami UE.

Afrykańskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego zajmie się omówieniem potrzeb Afryki, przedstawi ofertę polskich i międzynarodowych firm w rozwoju bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, łącznie z możliwościami zawarcia kontraktów i umów o współpracy.

W ramach Dialogu Chińskiego, liczna delegacja chińska przedstawi politykę i potrzeby Chin w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego. Polscy uczestnicy będą mogli przedstawić swój potencjał. Dialog Chiński będzie nowatorską formą łączenia potencjału polskich producentów z potrzebami chińskimi w ramach programu Lokalna Odpowiedzialność i Świadomość w Bezpieczeństwie Chemicznym. Program ten jest rozwijany w Chinach we współpracy z Chińską Federację Przemysłu Naftowego i Chemicznego, największą organizacją przemysłową w Chinach.

Forum technologii podwójnego przeznaczenia zademonstruje potencjał i doświadczenia  polskich i międzynarodowych producentów techniki wojskowej i cywilnej w rozwoju i produkcji sprzętu ochronnego i podwójnego przeznaczenia. Dzisiaj obiekty przemysłowe i instalacje infrastruktury krytycznej chroni się jak obiekty wojskowe. Sektor obronny powinien aktywnie rozwijać cywilna produkcję, opracowywać i wdrażać systemy bezpieczeństwa i ochrony przemysłu. Obok korzyści dla bezpieczeństwa i dochodów, pozwoli to rozwijać innowacyjność w sektorze obronnym.

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego wraz z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO, które odbędą 18 - 20 kwietnia 2016 r. będą platformą komunikacji i wymiany doświadczeń dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorców ze specjalistami z branży. Patronat medialny nad wydarzeniami objął Defence24.pl.

Reklama

Komentarze

    Reklama