• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

Szyszko: Wzrost emisji CO2 jednym z wyzwań XXI wieku

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, wziął udział 49. sesji Międzynarodowego Seminarium „Nauka dla pokoju na świecie”. Podczas niej wygłosił prelekcję pt. „Polityka klimatyczna szansą dla zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si’ a Porozumienie Paryskie. Polski punkt widzenia”. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Włoch Sergio Mattarella.

Minister Jan Szyszko wygłosił wystąpienie w sesji „Klimat”. Zwrócił w nim uwagę na to, jak ważna dla nauki jest edukacja ekologiczna. „Jej brak jest zauważalny, między innymi, przy okazji dyskusji o Puszczy Białowieskiej. Są środowiska, które posługują się  hasłami typu nie wycinaj. Tymczasem zrównoważony rozwój polega na mądrym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi, przy zachowaniu dla kolejnych pokoleń rodzimych gatunków. Tak też przez wieki było w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest bardzo dobrze udokumentowana działalność człowieka. Dokumenty potwierdzające użytkowanie puszczy przez człowieka pochodzą nawet sprzed 500 lat” – podkreślił minister Jan Szyszko.

Minister zwrócił także szczególną uwagę na konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w globalnej gospodarce, odwołując się przy tym do encykliki Laudato Si’: (...) Jednocześnie nie możemy dziś nie uznać, że prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusję o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk biednych (...) - czytamy w Encyklice. Profesor Jan Szyszko podkreślił  także, że ekologia to nauka wymagająca wiedzy przyrodniczej. Wiedza ta powinna być rozpatrywana w kontekście wiedzy historycznej i logicznego myślenia opartego na matematyce.

Podczas wystąpienia minister Jan Szyszko podkreślił, że świat boryka się dziś z wieloma wyzwaniami. „Wzrost emisji CO2, brak dobrej jakości wody i powietrza, niszczenie gleb, pustynnienie, migracja ludności, głód, a z drugiej strony marnotrawienie 1/3 wyprodukowanej żywności, zanik bioróżnorodności oraz spadek ilości miejsc pracy szczególnie na terenach wiejskich - to tylko przykłady dzisiejszych problemów. Odpowiedzią na nie może być Porozumienie Paryskie uzgodnione w grudniu 2015 r. w Paryżu. Podkreśla ono, że konieczne jest zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze - jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie, równocześnie wykorzystując do tego dwa kierunki działań. Po pierwsze – mniej emitować, czyli na bazie innowacyjności poszukiwać odpowiednich rozwiązań technologicznych. Po drugie – wychwytywać  dwutlenek węgla z atmosfery po to, by regenerować gleby, lasy, a w związku z tym chronić bioróżnorodność, systemy przyrodnicze, które w konsekwencji wpływają na to, że mamy lepszą wodę, powietrze i gleby” – podkreślił prof. Jan Szyszko.

49. sesja międzynarodowego seminarium „Nauka dla pokoju na świecie” została zorganizowana przez Światową Federację Naukowców (World Federation of Scientists), Laboratorium Świata ICSC (ICSC World Laboratory) oraz Fundację i Centrum Kultury Naukowej im. Ettore Majorana (Ettore Majorana Foundation And Centre For Scientific Culture). Konferencje te odbywają się cyklicznie i są poświęcone ważnym problemom współczesnego świata.

Zobacz także: Tesla Motors i SolarCity łączą siły. "Projekt przyszłości"

Zobacz także: KE: Wsparcie dla czeskich biogazowni zgodne z prawem

Komentarze