Reklama

Portal o energetyce

Szwecja: Instalacje fotowoltaiczne mogą zakłócać łączność wojskową i cywilną

Fot. Jonathan Cutrer / Flickr
Fot. Jonathan Cutrer / Flickr

Szwedzcy eksperci zbadali wpływ instalacji fotowoltaicznych oraz technologii związanych z elektromobilnością na systemy komunikacji - zarówno wojskowe, jak i cywilne. Wyniki okazały się zaskakujące.

Wraz ze wzrostem liczby przyjaznych środowisku mikroelektrowni oraz rozwojem transportu elektrycznego, rośnie również liczba obiektów, które mogą być źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Skandynawowie postanowili zbadać jego wpływ na systemy łączności radiowej. Zajęły się tym: Szwedzka Administracja ds. Materiałów Obronnych (FMV), Szwedzka Agencja Badań Obronnych (FOI) oraz wspomniana już Krajowa Rada ds. Bezpieczeństwa Energii Elektrycznej.

Wyniki prac będą mogły zostać wykorzystane zarówno do opracowania ewentualnych planów naprawczych, jak i nowych, bardziej efektywnych instalacji.

W pierwszej fazie naukowcy zbadali wpływ paneli słonecznych, systemów ładowania pojazdów podczas jazdy oraz bezprzewodowych stacji ładowania. Analizując wyniki doszli do wniosku, że mogą one zakłócać zarówno wojskową, jak i cywilną komunikację radiową. Dotyczy to m.in. takich obszarów jak systemy łączności służb ratowniczych, sieci telefonii komórkowej, a także lokalne i ogólnokrajowe stacje radiowe czy telewizyjne.

Reklama
Reklama

Ze względu na ryzyko zakłóceń eksperci postulują, aby szwedzkie wojsko wydawało opinie przed wybudowaniem tego typu obiektów.

Badanie pokazało również, że dzięki wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy możliwym jest budowanie instalacji fotowoltaicznych generujących minimalne ryzyko zakłóceń. „Jestem pod wrażeniem instalacji, którą Szwedzka Agencja Fortyfikacji wybudowała w mieście Skövde. Ma prawie niemierzalne poziomy zakłóceń” - mówi Anders Broberg, kierownik badań w dowództwie szwedzkich sił zbrojnych.

Szczegóły prac badawczych przeprowadzonych przez szwedzkie wojsko nie zostały ujawnione. Jak informuje tamtejszy resort obrony, ich wyniki zostały już przesłane do wszystkich zainteresowanych instytucji. Planowane jest opracowanie jednolitych wymagań dotyczących promieniowania elektromagnetycznego z nowych instalacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama