• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Synthos i Vattenfall zainteresowane farmami wiatrowymi na Bałtyku

Fot. Andreas Klinke Johannsen / Flickr
Fot. Andreas Klinke Johannsen / Flickr

Synthos i Vattenfall podpisały protokół ustaleń w celu zbadania możliwości współpracy w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i krajach bałtyckich.

„Uważamy, że współpraca między przedsiębiorstwami przemysłowymi i energetycznymi jest ważnym krokiem naprzód w realizacji naszego celu, jakim jest umożliwienie życia bez paliw kopalnych. Po rozmowie z zespołem Synthos jest to coś, do czego oboje jesteśmy bardzo zgodni ” - powiedział Catrin Jung, szef działu morskiej energetyki wiatrowej Vattenfall.

„Zrównoważony rozwój i wzrost udziału energii bezemisyjnej w produkcji przemysłowej to najważniejsze cele Grupy Kapitałowej Synthos. Z tak doświadczonym partnerem, jakim jest Vattenfall, możemy zmienić polską gospodarkę i urzeczywistnić głęboką dekarbonizację ” - dodaje Zbigniew Warmuz, prezes Synthos.

Dzieje się to zaledwie kilka dni po podpisaniu przez kraje nadbałtyckie deklaracji o współpracy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. „Jesteśmy wdzięczni, że wszystkie kraje bałtyckie podpisały deklarację o opracowaniu opłacalnego i przyjaznego dla środowiska wykorzystania morskiej energii wiatrowej. To duży krok w kierunku rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku i klimatu ”- mówi Catrin Jung. (Synthos)

Komentarze