Reklama

Gaz

„Stara UE” przeciw gazowym mechanizmom solidarnościowym

Kilka krajów UE zaproponowało Komisji Europejskiej wprowadzenie zmian do mechanizmu solidarnościowego przewidującego pomoc członkom Wspólnoty narażonym na wstrzymanie dostaw gazu ziemnego – informuje branżowy serwis Neftegaz.  

Austria, Belgia, Francja, Włochy zaproponowały wprowadzenie zmian do mechanizmu solidarności gazowej przygotowywanego przez KE w ramach tzw. Pakietu Zimowego (właściwie Pakietu Bezpieczeństwa Energetycznego). Chodzi o ograniczenia w zakresie nowych przepisów dotyczących współpracy regionalnej oraz działań solidarnościowych w przypadku sytuacji kryzysowej.

Zgodnie z proponowanymi przez KE rozwiązaniami kraje UE zostaną podzielone na dziewięć stref odpowiedzialności, w ramach których będą tworzone strategiczne rezerwy gazu i budowana infrastruktura energetyczna. Członkowie takich struktur mają sobie pomagać na wypadek wstrzymania dostaw surowca. Polska trafiła do grupy z Niemcami, Czechami i Słowacją.

Austria, Belgia, Francja i Włochy chciałyby, żeby wdrażanie mechanizmów solidarnościowych było ostatecznością „ponieważ każdy kraj UE powinien być „odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo dostaw”. Ich zdaniem „pomoc powinna być uruchamiana jedynie w przypadku wyczerpania wszystkich środków przewidzianych w ramach krajowych planów zapobiegania sytuacjom kryzysowym”.

Zobacz także: Fortum finalizuje przejęcie Grupy Duon

Zobacz także: Ukraińcy: Nord Stream 2 "koniem trojańskim" Europy

Komentarze