• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

„Stara UE” przeciw gazowym mechanizmom solidarnościowym

Kilka krajów UE zaproponowało Komisji Europejskiej wprowadzenie zmian do mechanizmu solidarnościowego przewidującego pomoc członkom Wspólnoty narażonym na wstrzymanie dostaw gazu ziemnego – informuje branżowy serwis Neftegaz.  

Austria, Belgia, Francja, Włochy zaproponowały wprowadzenie zmian do mechanizmu solidarności gazowej przygotowywanego przez KE w ramach tzw. Pakietu Zimowego (właściwie Pakietu Bezpieczeństwa Energetycznego). Chodzi o ograniczenia w zakresie nowych przepisów dotyczących współpracy regionalnej oraz działań solidarnościowych w przypadku sytuacji kryzysowej.

Zgodnie z proponowanymi przez KE rozwiązaniami kraje UE zostaną podzielone na dziewięć stref odpowiedzialności, w ramach których będą tworzone strategiczne rezerwy gazu i budowana infrastruktura energetyczna. Członkowie takich struktur mają sobie pomagać na wypadek wstrzymania dostaw surowca. Polska trafiła do grupy z Niemcami, Czechami i Słowacją.

Austria, Belgia, Francja i Włochy chciałyby, żeby wdrażanie mechanizmów solidarnościowych było ostatecznością „ponieważ każdy kraj UE powinien być „odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo dostaw”. Ich zdaniem „pomoc powinna być uruchamiana jedynie w przypadku wyczerpania wszystkich środków przewidzianych w ramach krajowych planów zapobiegania sytuacjom kryzysowym”.

Zobacz także: Fortum finalizuje przejęcie Grupy Duon

Zobacz także: Ukraińcy: Nord Stream 2 "koniem trojańskim" Europy

Komentarze