Reklama

Portal o energetyce

Sprawozdania dotyczące paliw i biopaliw ciekłych także elektronicznie

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W ramach prac rządu nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej prezes URE przedstawił szereg postulatów. Jeden z nich dotyczył ułatwień dla przedsiębiorców branży paliwowej w składaniu regulatorowi sprawozdań dotyczących paliw i biopaliw ciekłych.

Nowe przepisy ujęte w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej stanowią, że w czasie trwania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, sprawozdania oraz informacje dotyczące paliw ciekłych i biopaliw ciekłych  można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Ponadto terminy składania sprawozdań za 2020 rok, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 30b ust. 1 i 3), składane przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy zostały wydłużone o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w przepisach dotychczasowych.

Sprawozdania oraz informacje, wypełnione i podpisane przez osobę reprezentującą przedsiębiorcę zobowiązanego do ich złożenia, należy zeskanować i wysłać na adres poczty elektronicznej: [email protected] wraz z ich wersją edytowalną (w formacie Excel). Można także skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP – przesłane tą drogą dokumenty, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami. (URE)

Komentarze