Reklama

OZE

Specustawa wiatrakowa to ukłon w stronę spółek państwowych

Monika Rosa, członek sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa z ramienia .Nowoczesna w rozmowie z Energetyka24.com podkreśla, że specustawa wiatrakowa umożliwi spółkom skarbu państwa całkowitą dominację na rynku energetyki wiatrowej. 

„Negatywne skutki specustawy wiatrakowej będą miały wpływ nie tylko na branżę wiatrową, ale również na wiele innych obszarów m.in. społeczności lokalne, samorządy, przedsiębiorców i pracowników firm oraz cały sektor gospodarki” – stwierdza Rosa.

„Analizując kształt proponowanej regulacji warto odnieść się do skutków jakie przyniesie polskim koncernom energetycznym. Należy przede wszystkim pamiętać, że dokonały one w ostatnich latach szeregu inwestycji polegających na zakupie projektów wiatrowych do dalszej ich budowy, a także zakupie wybudowanych już farm  Można bez wątpienia stwierdzić, że wejście w życie proponowanej ustawy wpłynie negatywnie na możliwość realizowania projektów przez prywatnych inwestorów. Zostaną oni wypchnięci przez energetycznych monopolistów” – podkreśla poseł .Nowoczesna.

„Jest to celowe działanie autorów projektu ustawy, umożliwiające spółkom skarbu państwa całkowitą dominację na rynku energetyki wiatrowej. Stworzy to niebezpieczny precedens monopolu, który nie jest zdrowy dla wolnego rynku” – dodaje Rosa.

„Warto podkreślić, że zmiany jakie są projektowane w tej ustawie mają o wiele szerszy skutek -  przykładem może być podkreślane wielokrotnie i wskazywane przez ekspertów zagrożenie w wypełnieniu celu dotyczącego poziomu udziału energii wytwarzanej w OZE w ogólnym bilansie zużycia energii” – podkreśla poseł .Nowoczesna.

„Na szereg wad względem zgodności z prawem UE wskazuje również opinia MSZ, tym bardziej jest więc zaskakujące dalsze procedowanie tego projektu ustawy – wśród wielu uwag, warta podkreślenia jest również opinia wskazująca na konieczność notyfikowania ustawy zgodnie z regulacjami UE” – konkluduje Rosa. 

Zobacz także: Podgajniak: ustawa wiatrakowa doprowadzi do fali bankructw

Reklama

Komentarze

    Reklama