Reklama

Portal o energetyce

Spada liczba podmiotów decydujących się na zmianę dostawcy energii

  • Fot:st.szer. Patryk SZYMANIEC
    Fot:st.szer. Patryk SZYMANIEC
  • BSP Eklwya / Rys. Kinetix Engineering Solutions
    BSP Eklwya / Rys. Kinetix Engineering Solutions

W sierpniu br. sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło 4 900 gospodarstw domowych i 1 347 podmiotów instytucjonalnych - w stosunku do lipca oznacza to spadek odpowiednio o 20,72% i 44,7%.

Według danych zaprezentowanych przez Urząd Regulacji Energetyki w okresie styczeń - sierpień 2015 istotnie zwiększyła się liczba odbiorców, którzy zdecydowali się na zmianę dostawcy. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2014 odnotowano wzrost wśród gospodarstw domowych o 23,3% (do 354 827), natomiast w przypadku pozostałych podmiotów o 20,5% (do 147 943).

Źródło: www.ure.gov.pl

Warto jednak odnotować trend spadkowy, który wyraźnie zarysowuje się pośród odbiorców indywidualnych. Jego początki były wprawdzie zauważalne już w lutym, ale dopiero na przełomie kwietnia i maja nastąpiło tąpnięcie - spadek o blisko 24% z 10348 do 7865. Nieco inaczej wygląda sytuacja podmiotów instytucjonalnych, dla których kulminacyjnym momentem był styczeń - od tego momentu (za wyjątkiem maja i sierpnia) liczba zmian pozostaje na relatywnie podobnym pułapie.

Źródło: www.ure.gov.pl

URE podaje, że w okresie styczeń - sierpień, 26 operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło energię elektryczną o wartości 42 074 550 MWh. Największym udziałem mogą pochwalić się Tauron (19 268 655 MWh), PGE Dystrybucja (8 397 981 MWh) oraz Energa - Operator (6 016 505 MWh). 

Zobacz także: URE wyłoniło 502 projekty służące poprawie efektywności energetycznej

Zobacz także: Piechociński: Polska pomoże poprawić efektywność energetyczną Iranu

 

Reklama

Komentarze

    Reklama