Reklama

Chemia

Słabsze wyniki Grupy Azoty za 2016 rok

Fot. Grupa Azoty
Fot. Grupa Azoty

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty w 2016 roku zanotowała przychody w wysokości prawie 9 mld zł, wypracowując wynik EBITDA w wysokości ponad 1 mld zł przy rentowności 11,2% oraz zysk netto w wysokości 375 mln zł, z marżą na poziomie 4,2%. W 2015 roku przychody wyniosły nieco ponad 10 mld zł.

„Rok 2016 był dla Grupy Azoty rokiem wyzwań, związanych ze zmianami w otoczeniu rynkowym. Pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej mamy poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i osiągniętych wspólnie wyników. Stabilne finanse Grupy Azoty pozwoliły spółce wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy i jednocześnie nie przestawać w wysiłkach we wdrażaniu rozpoczętych i przygotowywaniu kolejnych ambitnych planów inwestycyjnych” – mówi prezes zarządu Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Zobacz także: Rosjanie sprzedadzą udziały w Grupie Azoty? „Strategiczny pat w wieloletniej batalii” [ANALIZA]

Przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku wyniosły prawie 9 mld zł wobec nieco ponad 10 mld zł w roku ubiegłym. Z perspektywy obszarów biznesowych, siłą napędową Grupy Azoty w minionym roku był Segment Agro, który wypracował 57% przychodów całej grupy kapitałowej. Drugim co do wielkości w skonsolidowanych przychodach był Segment Chemia, którego udział w przychodach ukształtował się na poziomie 25,6%. Segment Tworzywa nie zmienił swojej pozycji w strukturze przychodów i tak jak przed rokiem wyniósł prawie 13 %. Z kolei przychody w Segmentach Energetyka i Pozostałe stanowią odpowiednio 2,7% i 2,1% całości osiągniętych w ubiegłym roku przychodów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w skonsolidowanym dostępnym na stronie Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Zobacz także: Rosyjskie status quo w Grupie Azoty

kn/Grupa Azoty

Komentarze