Siódmy projekt morskiej farmy wiatrowej z decyzją o przyznaniu wsparcia

30 czerwca 2021, 16:05
pinwheel-3714863_1920
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

Łącznie w Urzędzie rozpatrzono dziewięć złożonych w terminie wniosków i wydano siedem decyzji w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW). W odniesieniu do dwóch wniosków Prezes URE wydał - na wnioski stron – decyzje umarzające prowadzone postępowania administracyjne.

Wczoraj Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał ostatnią decyzję w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej produkowanej w morskich farmach wiatrowych (MFW). Decyzję otrzymał projekt BC-Wind Polska – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 369 MW.

Reklama
Reklama

W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore.

Prezes URE opublikował już wszystkie plany łańcuchów dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców, którzy otrzymali decyzje Prezesa URE. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych. (URE)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24