• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Senat przegłosował ustawę o deputatach węglowych

Fot. Katarzyna Czerwińska / www.senat.gov.pl
Fot. Katarzyna Czerwińska / www.senat.gov.pl

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla została 19 października 2017 r. przegłosowana przez Senat. Teraz projekt zostanie skierowany do podpisu Prezydenta RP. 

Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku po podpisaniu jej przez Prezydenta RP. 

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. 

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. 

Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczeniem dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania Państwa Polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.  

Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Formularze będzie można pobrać ze stron internetowych m.in. Ministerstwa Energii oraz spółek górniczych. Zostaną też opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej.

ME/jk

Zobacz także: Bogdanka: podpisano porozumienie ze związkami w kwestii deputatów

Zobacz także: Senat: komisje za przyjęciem ustawy o deputatach bez poprawek

Komentarze