Reklama

Elektroenergetyka

Rząd przeciwko zaostrzaniu polityki klimatycznej UE

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze (ambicje UE), przedłożoną przez ministra środowiska.

Obecnie na forum Unii Europejskiej niektóre państwa członkowskie zgłaszają postulaty dalszego zaostrzenia celów europejskiej polityki klimatycznej i podwyższenia poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rząd zdecydowanie opowiada się za tym, by UE skoncentrowała się na wdrażaniu dotychczas przyjętych na forum Rady Europejskiej zobowiązań dotyczących polityki klimatycznej.

Celem Porozumienia paryskiego, przyjętego podczas 21. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury za pomocą szerokiego spektrum przedsięwzięć, odnoszących się zarówno do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jak i działań zwiększających ich pochłanianie. Nie narzucono w nim konkretnych rozwiązań, które państwa-Strony Porozumienia powinny podejmować jako swoje suwerenne decyzje.

Skuteczna ochrona klimatu zobowiązuje wszystkie kraje na świecie, a szczególnie największe globalne gospodarki, do realizacji dobrowolnie przyjętych zobowiązań w sposób sprawiedliwy i adekwatny do swoich możliwości.

Rada Ministrów nie akceptuje sytuacji, w której wizja i mechanizmy polityki klimatycznej UE mogłyby naruszać bezpieczeństwo gospodarcze, w tym obniżać konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich. Rząd zaznacza również, że uzgodnione konkluzjami Rady Europejskiej w październiku 2014 r. cele wdrażania polityki klimatycznej UE wymagają od Polski ogromnego wysiłku inwestycyjnego w zakresie modernizacji polskiego sektora energii. W tym miejscu podkreślić trzeba, że Polska jak dotąd osiągnęła redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie ok. 30 proc., a więc na poziomie dużo wyższym niż 6 proc. przyjęte w ramach Protokołu z Kioto.

Zobacz także: Energa: Wzrost przychodów i spadek zysku netto

Zobacz także: Reforma ETS: Polski Komitet Energii Elektrycznej aktywny w Brukseli

Reklama

Komentarze

    Reklama