Reklama

Portal o energetyce

Rumunia zainteresowana azerskim gazem

Azerbejdżan, Gruzja oraz Rumunia podpisały w Bukareszcie deklarację dotyczącą dalszego wsparcia dla realizacji projektu AGRI, który zakłada transport azerskiego gazu przez Gruzję i Rumunię, a następnie dalej do Europy Środkowej. Połączenie ma być komplementarne z koncepcją Południowego Korytarza Gazowego.

W ceremonii podpisania dokumentu wzięli udział ministrowie energetyki Azerbejdżanu i Rumunii – Natig Alijew i Andrei Dominik Gerea – a także wiceminister energetyki Gruzji Mariam Valishvili. Komentując wydarzenie, bardzo mocno podkreślali oni gospodarcze oraz społeczne znaczenie projektu AGRI oraz jego rolę w procesie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego Europy.

,,Wspieramy zaangażowane firmy w pozyskiwaniu niezbędnych środków finansowych na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia. Chcemy wspólnie promować AGRI w Komisji Europejskiej (…) Wierzymy, że ten projekt może stać się elementem Południowego Korytarza Gazowego i wnieść istotny wkład w budowanie bezpieczeństwa energetycznego Europy " – powiedział podczas spotkania rumuński minister.

Projekt AGRI (tj. Azerbaijan–Georgia–Romanian Interconnector) dotyczy uruchomienia połączenia, dzięki któremu azerski gaz będzie transportowany najpierw do wybrzeża Morza Czarnego w Gruzji (gdzie planowana jest budowa instalacji do jego skraplania) a następnie wysyłany drogą morską do Rumunii. Po regazyfikacji, dzięki interkonektorowi łączącemu Rumunię i Węgry (Arad–Szeghed), surowiec będzie tłoczony na rynki europejskie. Uczestnikami przedsięwzięcia są: azerski SOCAR, Oil and Gas Corporation of Georgia, spółka MVM z Węgier i rumuński Romgaz. W lutym 2011 roku, strony założyły spółkę, której celem jest realizacja projektu. Przepustowość połączenia ma wynosić 7 mld m3 rocznie, a koszt jego realizacji o. 4,5 mld euro.

AGRI ma potencjał, aby w perspektywie długoterminowej stać się ważnym instrumentem wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego UE, ponieważ realizuje zasadę podwójnej dywersyfikacji – źródeł dostaw oraz szlaków tranzytowych. Międzysystemowe połączenie Azerbejdżan–Gruzja–Rumunia Węgry (AGRI) zostało zaprojektowane, jako integralna część Południowego Korytarza Gazowego–z zamiarem zapewnienia najkrótszej bezpośredniej drogi dla gazu z rejonu Morza Kaspijskiego do Europy. 

Przypomnijmy, że Południowy Korytarz Gazowy to planowane połączenie między Europą a gigantycznymi złożami gazu ziemnego w Azerbejdżanie. Odgrywa on kluczową rolę w osiąganiu celów nakreślonych przez dokumenty wspólnotowe, które zakładają zwiększenie konkurencyjności oraz bezpieczeństwa dostaw gazu do UE. Projekt ma za zadanie pomóc Unii w zmniejszeniu zależności energetycznej od surowca importowanego z Rosji.

(JK)

  • AGRI
Reklama

Komentarze

    Reklama