Elektroenergetyka

Rozpoczęto przygotowania do budowy drugiego połączenia energetycznego z Litwą

  • Święto Policji: odznaczono funkcjonariuszy, którzy zatrzymali osoby podejrzanej o wysłanie fałszywych alarmów bombowych fot. premier.gov.pl

Jak informuje litewskie Ministerstwo Energii rozpoczęto przygotowania do budowy LitPolLink 2  tj. drugiego połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa.

Jednym z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych wstępnych działań zmierzających do przyszłej synchronizacji krajów Bałtyckich z sieciami elektroenergetycznymi Europy jest zbudowanie drugiego połączenia elektroenergetycznego z Polską, które uzupełni już istniejące połączenie „LitPol Link” między Alytus i Ełkiem. 

Zarówno Litwa jak i Polska zaczęła badać potencjalną trasę takiego połączenia. Na Litwie wyboru dogodnych wariantów przebiegu trasy dokona inżynieryjna firma konsultingowa „Sweco”, która wygrała przetarg ogłoszony przez litewskiego operatora systemu przesyłowego „Litgrid”.

Dwutorowa linia „LitPol Link” jest obecnie jedyną linią elektroenergetyczną, łączącą kraje Bałtyckie z sieciami Europy Zachodniej. Połączenie to obecnie służy przede wszystkim do zapewnienia stabilności systemu elektrycznego: operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej obu krajów używają połączenia dla zapewnienia rezerwy awaryjnej. Nowa linia pozwoliłaby na głębszą integrację z sieciami Europy kontynentalnej. Jest też jednym z koniecznych warunków synchronizacji państw bałtyckich z sieciami Europy Zachodniej.

Zobacz także: LitPol Link rozpoczyna komercyjną działalność

 

Komentarze