Reklama

Atom

Rozmowy o litewskiej elektrowni atomowej z udziałem Polski

Pogłębienie współpracy krajów bałtyckich w zakresie wykorzystania energetyki jądrowej dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej to jeden z głównych tematów spotkania w ramach projektu Brillant, które odbyło się w Ministerstwie Energii w dniach 29 lutego – 1 marca 2016 r. W spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski.

W trakcie rozmów wiceminister Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę na szczególne znaczenie współpracy zaangażowanych w projekt państw dla budowania bezpieczeństwa energetycznego regionu. Jednocześnie podkreślił, że Ministerstwo Energii popiera inicjatywy, których celem jest analiza potencjału, roli i uwarunkowań dla rozwoju energetyki jądrowej w krajach bałtyckich.

Głównym celem Projektu Brilliant (Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies) jest analiza wyzwań stojących przed państwami inicjującymi projekty jądrowe oraz dla współpracy regionalnej w tym zakresie. Rezultatem działań będzie analiza potencjału zaplecza technicznego i naukowego, sieci elektroenergetycznych oraz możliwych synergii dla rozwoju energetyki jądrowej.

Inicjatywa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczą w niej instytuty naukowe z Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Polski (reprezentowanej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych).

Zobacz także: Greenpeace pozywa elektrownie atomowe za zbyt tanią energię. "Uderzy w OZE"

Zobacz także: Polski atom na celowniku zagranicznych organizacji. „Kilkadziesiąt tysięcy listów”

Komentarze