Reklama

Wiadomości

Włoski rząd chce ratować rafinerię Lukoil

Autor. Canva

Włoska Rada Ministrów zatwierdziła plan tymczasowego powiernictwa, aby zachować ciągłość produkcji paliw w rafinerii Isab-Lukoil na Sycylii.

Reklama

Strategia zabezpieczająca kompleks została zawarta w dekrecie „o pilnym działaniu w celu ochrony interesu narodowego w strategicznych sektorach produkcyjnych". Wraz z zawartym dokumentem zostanie powołany urząd komisarza do tych spraw na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia kadencji o kolejny rok.

Reklama

Przekazane rafinerii w ręce powierników na ma celu uniknięcie zamknięcia jej w związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia europejskiego embarga na rosyjską ropę sprowadzaną drogą morską.

Rafineria Isab ma znaczenie strategiczne dla regionu i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw, dostarczając ok 22% krajowego zapotrzebowania na paliwa.

Reklama

Czytaj też

Premier Włoch Georgia Meloni nie kryje zadowolenia z podjętej przez rząd decyzji. W swoim liście skierowanym do ministrów pisze, że „celem nadzwyczajnej (rządowej - przyp. red.) interwencji jest jednoczesna ochrona narodowego, strategicznego węzła energetycznego oraz istotnych dla Sycylii i całego kraju poziomu zatrudnienia", bowiem w rafinerii i sektorach bezpośrednio z nią związanych pracuje blisko 10 tysięcy osób.

Objęcie rafinerii tymczasowym powiernictwem da możliwość dywersyfikacji dostaw ropy i w znaczącym stopniu pozwoli na odejście od rosyjskich kierunków surowca, zatwierdzając go w europejskim systemie sankcji.

Reklama

Komentarze

    Reklama