Reklama

Wiadomości

Rząd planuje uszczelnić system obrotu paliwami ciekłymi

Działająca przez dwa lata grupa przestępcza naraziła skarb państwa na straty w wys. 5 mln zł na samej akcyzie - fot. na-pulpit.com
Działająca przez dwa lata grupa przestępcza naraziła skarb państwa na straty w wys. 5 mln zł na samej akcyzie - fot. na-pulpit.com

Redukcję nadużyć w obrocie paliwami ciekłymi zakłada projekt noweli, który we wtorek przyjął rząd - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt został przedłożony przez ministra finansów.

Reklama

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

Reklama

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu rządu, nowe rozwiązania pozwolą na bieżące monitorowanie przewozu benzyn i oleju napędowego oraz monitorowanie obrotu tych wyrobów. Proponowane przepisy pozwolą także na redukcję nadużyć w obrocie paliwami ciekłymi oraz zapewnią przejrzystość obrotu w obszarach, które dotychczas nie były monitorowane.

W komunikacie wyjaśniono, że w celu zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi, podmioty gospodarcze, które uczestniczą w tym obrocie, będą rejestrować miejsca dostarczania paliw. Dzięki temu firma wysyłająca będzie miała pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru paliwa. Ponadto rejestracja będzie miała charakter jednorazowy (przed dokonaniem pierwszej czynności dostawy do danego miejsca). Rozwiązanie ograniczy możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu.

Reklama

Czytaj też

Zgodnie z dokumentem zamieszczonym w RCL resort finansów proponuje wprowadzenie dla podmiotów prowadzących obrót paliwami silnikowymi obowiązku rejestracji w systemie SENT miejsc dostarczania paliw. Jednocześnie w przypadku stacji paliw oraz stacji kontenerowych wprowadza się obowiązek przekazywania danych o stanach liczników urządzeń pomiarowych oraz odmierzaczy z dystrybutorów za pomocą POS - terminali do obsługi transakcji sprzedaży. Projekt likwiduje również możliwość przewozu bez zgłoszenia do systemu monitorowania SENT do 500 kg lub litrów paliw.

Projekt przewiduje ponadto: objęcie koncesjami na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi nowych rodzajów paliw ciekłych, w szczególności smarów; nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli; obowiązek zgłaszania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zakładowych stacji gazu płynnego LPG.

Czytaj też

Projekt zakłada ustanowienie obowiązku koncesyjnego dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych czy rozszerzenie mechanizmu wygaszania nieaktywnych koncesji paliwowych także o koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują utworzenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) i wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji, dokumentacji i rejestrów akcyzowych w tym centralnym systemie teleinformatycznym. Dzięki utworzeniu CEWA od 1 lutego 2024 r. zniknąć ma obowiązek prowadzenia papierowej ewidencji akcyzowej.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama