Reklama

Wiadomości

PKN Orlen szuka producenta wody źródlanej pod marką własną Orlen

Fot. PKN Orlen

PKN Orlen szuka producenta wody źródlanej, która pod marką własną Orlen byłaby odsprzedawana w punktach detalicznych tej spółki. Koncern ogłosił w tej sprawie postępowanie zakupowe. Jak podano w ogłoszeniu, oferty w tym postepowaniu można składać do 14 stycznia.

PKN Orlen przekazał, że "rozpoczyna postępowanie zakupowe dotyczące wyboru producenta wody źródlanej pod marką własną Orlen do odsprzedaży w punktach detalicznych PKN Orlen".

Koncern przypomniał, że prowadzi sprzedaż produktów w kategorii, której dotyczy postępowanie, na ponad 1200 własnych stacjach paliw. Dodał, że do głównych celów prowadzonego postępowania należą: dobór asortymentu zgodnie z potrzebami klientów stacji paliw PKN Orlen, przy uwzględnieniu dostępnej powierzchni sprzedażowej, aktywne zarządzanie kategorią dzięki bezpośredniej współpracy z producentem towarów sprzedawanych na stacjach PKN Orlen oraz zwiększanie sprzedaży.

„Aby osiągnąć tak zdefiniowane cele, PKN Orlen planuje podpisanie umowy ramowej z wybranym w niniejszym postępowaniu producentem wody źródlanej. Umowa tego typu obejmuje zagwarantowanie dostępności ustalonych produktów u wybranego przez PKN Orlen dostawcy dla sieci PKN Orlen" - podkreślono w ogłoszeniu.

Jak zapowiedział PKN Orlen, planowane są trzy etapy postępowania - najpierw przeprowadzona zostanie analiza złożonych ofert, następnie z dostawcami, którzy spełnią wymagania formalne, przeprowadzone będą spotkania negocjacyjne i potem nastąpi ostateczny wybór oferty. Koncern zaznaczył w ogłoszeniu, że „wszelkie opłaty produktowe i recyklingowe ponoszone będą po stronie PKN Orlen".

Koncern wyznaczył termin zakończenia składania ofert na 14 stycznia, a zadawania pytań w ramach tego postępowania - na 13 stycznia.

PKN Orlen posiada w całej Polsce 1800 stacji paliw. Na większości z nich prowadzi jednocześnie pozapaliwową sprzedaż detaliczną, w tym napojów, oraz punkty gastronomiczne w formacie Stop Cafe. Według danych koncernu na koniec trzeciego kwartału 2021 r. takich placówek było 1733. Zgodnie ze strategią Grupy Orlen do 2030 r. nakłady na rozwój segmentu detalicznego mają wynieść tam w tym czasie ok. 11 mld zł.

Pod koniec czerwca 2021 r. PKN Orlen otworzył w Warszawie pierwszy punkt nowego formatu sprzedaży detalicznej „Orlen w ruchu" z asortymentem sklepowym i gastronomicznym. Zapowiedziano wówczas, że w ramach rozwoju oferty pozapaliwowej do końca roku powstanie w całej Polsce ok. 40 takich placówek, a w ciągu najbliższych czterech lat ok. 900.

W grudniu 2021 r. PKN Orlen oznajmił, iż szuka potencjalnych dostawców będących producentami napojów energetycznych, które pod marką własną koncernu byłyby odsprzedawane w jego punktach detalicznych. W opublikowanym wówczas ogłoszeniu koncern podał, iż zamierza przeprowadzić rozpoznania rynku oraz analizę możliwości potencjalnych dostawców w tym zakresie.

Reklama

Komentarze

    Reklama