Reklama

Wiadomości

PKN Orlen chce zwiększyć wykorzystanie dronów

Fot. PKN Orlen

PKN Orlen chce zwiększyć wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych. Spółka, która od wielu lat testuje wykorzystywanie dronów, ogłosiła zapytanie związane z przygotowaniem opracowań w formule business case dla wykorzystania technologii przez Grupę Orlen.

W ogłoszonym postępowaniu "Program Dronowy PKN Orlen - zapytanie o informacje" koncern podał, że odpowiedzi na zapytanie o informację można składać do 11 lutego.

"Przedmiotem zapytania - RFI jest pozyskanie informacji na temat możliwości świadczenia i wyceny prac świadczonych przez doradcę odpowiedzialnego za opracowanie business case'ów związanych z wykorzystaniem technologii bezzałogowych statków powietrznych przez Grupę Orlen" - wyjaśnił koncern w opublikowanej dokumentacji.

PKN Orlen podkreślił, że w ramach programu akceleracyjnego "od wielu lat testuje wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych". "W związku z pozytywnym odbiorem technologii oraz korzyściami, które ona oferuje, konsekwentnie chcemy realizować dalsze inicjatywy zwiększające wykorzystanie dronów" - przyznał koncern. Celem projektu będącego przedmiotem zapytania "jest opracowanie minimum czterech business case'ów w podejściu scenariuszowym, dotyczących wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby obszarów biznesowych Grupy Orlen w całym łańcuchu wartości segmentu technologicznego" - hardware, software, service.

PKN Orlen uściślił, iż w zakres zapytania o informację wchodzi opracowanie business case'ów w podejściu scenariuszowym, które dotyczyłyby inspekcji z wykorzystaniem dronów na infrastrukturze aktywów produkcyjnych (rafineria, petrochemia, energetyka) oraz do analizy atrakcyjności terenu pod kątem przyszłych inwestycji (stacje paliw, inwestycje w odnawialne źródła energii). Obejmowałyby także monitoring działalności operacyjnej istniejących aktywów - np. badania natężenia ruchu i analizę utworzenia dedykowanego centrum kompetencyjnego w zakresie świadczenia usług na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne usług dronowych w ramach Grupy Orlen.

W opublikowanej dokumentacji koncern zaznaczył m.in., że "w ramach prac niezbędne będzie oszacowanie kosztów związanych z wykorzystaniem dronów, potencjalnych przychodów płynących z zastosowania technologii oraz oszacowanie potencjału rynkowego na usługi". "Produkty prac powinny zawierać: propozycję podejścia projektowego i metodyki, określenie potrzeb i możliwości zastosowania technologii, opracowanie ekonomiki projektu w zakresie identyfikacji kosztów i przychodów, przygotowanie przykładów zastosowania technologii w branży za równo krajowej jak i zagranicznej" - wyjaśniono w ogłoszeniu.

PKN Orlen oczekuje zaprezentowania składu, doświadczenia i dostępności zespołu projektowego po stronie doradcy, w szczególności udokumentowania za lata 2017-2021 doświadczenia podmiotu w realizacji usług doradczych w zakresie wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w dużych przedsiębiorstwach, w branżach: paliwowej, energetycznej i sprzedaży detalicznej.

Czytaj też

W 2019 r. PKN Orlen informował o testach drona do monitoringu zakładu produkcyjnego w Płocku, który jest największym w Polsce kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i jednym z największych w Europie. Testy odbywały się w ramach programu akceleracyjnego Spcae3ac Scale Up II, którego celem - jak informował koncern - było "zbudowanie relacji biznesowych pomiędzy średnimi i dużymi przedsiębiorstwami a innowacyjnymi startupami". W 2020 r. koncern w ramach tego samego programu uruchomił monitoring swego rurociągu paliwowego Wrocław-Ostrów Wielkopolski z wykorzystaniem hybrydowego drona (połączenie wirnikowca z płatowcem).

Z kolei pod koniec 2021 r., informując o trwającej trzeciej rundzie Orlen Skylight Accelerator - programu dla startupów z całego świata, PKN Orlen wśród wyzwań opublikowanych w ramach ówczesnego naboru wymienił m.in. projekt wykorzystania dronów do identyfikacji potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń i odorów. Koncern informował wcześniej, że program Orlen Skylight Accelerator będzie realizowany do maja 2023 r. - zaplanowano 11 rund akceleracyjnych, podczas których prezentowane będą nowe projekty technologiczne oraz biznesowe.

Źródło:PAP

Komentarze