Reklama

Wiadomości

PKN Orlen chce zwiększyć wykorzystanie dronów

Fot. PKN Orlen
Fot. PKN Orlen

PKN Orlen chce zwiększyć wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych. Spółka, która od wielu lat testuje wykorzystywanie dronów, ogłosiła zapytanie związane z przygotowaniem opracowań w formule business case dla wykorzystania technologii przez Grupę Orlen.

Reklama

W ogłoszonym postępowaniu "Program Dronowy PKN Orlen - zapytanie o informacje" koncern podał, że odpowiedzi na zapytanie o informację można składać do 11 lutego.

Reklama

"Przedmiotem zapytania - RFI jest pozyskanie informacji na temat możliwości świadczenia i wyceny prac świadczonych przez doradcę odpowiedzialnego za opracowanie business case'ów związanych z wykorzystaniem technologii bezzałogowych statków powietrznych przez Grupę Orlen" - wyjaśnił koncern w opublikowanej dokumentacji.

PKN Orlen podkreślił, że w ramach programu akceleracyjnego "od wielu lat testuje wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych". "W związku z pozytywnym odbiorem technologii oraz korzyściami, które ona oferuje, konsekwentnie chcemy realizować dalsze inicjatywy zwiększające wykorzystanie dronów" - przyznał koncern. Celem projektu będącego przedmiotem zapytania "jest opracowanie minimum czterech business case'ów w podejściu scenariuszowym, dotyczących wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby obszarów biznesowych Grupy Orlen w całym łańcuchu wartości segmentu technologicznego" - hardware, software, service.

Reklama

PKN Orlen uściślił, iż w zakres zapytania o informację wchodzi opracowanie business case'ów w podejściu scenariuszowym, które dotyczyłyby inspekcji z wykorzystaniem dronów na infrastrukturze aktywów produkcyjnych (rafineria, petrochemia, energetyka) oraz do analizy atrakcyjności terenu pod kątem przyszłych inwestycji (stacje paliw, inwestycje w odnawialne źródła energii). Obejmowałyby także monitoring działalności operacyjnej istniejących aktywów - np. badania natężenia ruchu i analizę utworzenia dedykowanego centrum kompetencyjnego w zakresie świadczenia usług na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne usług dronowych w ramach Grupy Orlen.

W opublikowanej dokumentacji koncern zaznaczył m.in., że "w ramach prac niezbędne będzie oszacowanie kosztów związanych z wykorzystaniem dronów, potencjalnych przychodów płynących z zastosowania technologii oraz oszacowanie potencjału rynkowego na usługi". "Produkty prac powinny zawierać: propozycję podejścia projektowego i metodyki, określenie potrzeb i możliwości zastosowania technologii, opracowanie ekonomiki projektu w zakresie identyfikacji kosztów i przychodów, przygotowanie przykładów zastosowania technologii w branży za równo krajowej jak i zagranicznej" - wyjaśniono w ogłoszeniu.

PKN Orlen oczekuje zaprezentowania składu, doświadczenia i dostępności zespołu projektowego po stronie doradcy, w szczególności udokumentowania za lata 2017-2021 doświadczenia podmiotu w realizacji usług doradczych w zakresie wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w dużych przedsiębiorstwach, w branżach: paliwowej, energetycznej i sprzedaży detalicznej.

Czytaj też

W 2019 r. PKN Orlen informował o testach drona do monitoringu zakładu produkcyjnego w Płocku, który jest największym w Polsce kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i jednym z największych w Europie. Testy odbywały się w ramach programu akceleracyjnego Spcae3ac Scale Up II, którego celem - jak informował koncern - było "zbudowanie relacji biznesowych pomiędzy średnimi i dużymi przedsiębiorstwami a innowacyjnymi startupami". W 2020 r. koncern w ramach tego samego programu uruchomił monitoring swego rurociągu paliwowego Wrocław-Ostrów Wielkopolski z wykorzystaniem hybrydowego drona (połączenie wirnikowca z płatowcem).

Z kolei pod koniec 2021 r., informując o trwającej trzeciej rundzie Orlen Skylight Accelerator - programu dla startupów z całego świata, PKN Orlen wśród wyzwań opublikowanych w ramach ówczesnego naboru wymienił m.in. projekt wykorzystania dronów do identyfikacji potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń i odorów. Koncern informował wcześniej, że program Orlen Skylight Accelerator będzie realizowany do maja 2023 r. - zaplanowano 11 rund akceleracyjnych, podczas których prezentowane będą nowe projekty technologiczne oraz biznesowe.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama