Reklama

Wiadomości

Moody’s podniósł rating Orlenu do najwyższej w historii spółki oceny na poziomie A3

Zdjęcie ilustracyjne
Autor. Pixabay.com

Agencja Moody’s Investors Service po raz kolejny w tym roku podniosła rating PKN Orlen, przyznając najwyższą w jego historii ocenę na poziomie A3 - podał koncern. Jak wskazał PKN Orlen, to efekt skutecznie realizowanych procesów przejęć i mocnych fundamentów finansowych Grupy.

Reklama

Według PKN Orlen "wysoka ocena przyznana przez Agencję Moody's odzwierciedla znaczenie połączonej Grupy Orlen dla bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez integrację działalności w strategicznych obszarach ropy i gazu".

Reklama

"Agencja Moody's Investors Service po raz kolejny w tym roku podniosła rating PKN Orlen, przyznając najwyższą w historii koncernu ocenę na poziomie A3" - oznajmił w czwartek PKN Orlen. Jak podkreślił w komunikacie, "to efekt skutecznie realizowanych procesów przejęć, w tym uzyskania zgód Akcjonariuszy na połączenie PKN Orlen i PGNiG, a także mocnych fundamentów finansowych Grupy Orlen". PKN Orlen podał przy tym, że perspektywa ratingu zmieniła się na stabilną.

Czytaj też

"Jesteśmy dla rynku finansowego atrakcyjnym, a przede wszystkim wiarygodnym partnerem. Konsekwentnie umacniamy zaufanie inwestorów" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji koncernu. Według niego najwyższa w historii PKN Orlen ocena ratingowa przyznana przez Agencję Moody's potwierdza, że koncern przyjął właściwy kierunek rozwoju swego biznesu i zgodnie ze strategią realizuje przyjęte cele.

Reklama

"Finalizując z sukcesem procesy akwizycyjne skutecznie budujemy jeden, silny koncern multienergetyczny, odporny na wahania rynkowe. Dywersyfikacja źródeł przychodów gwarantuje nam stabilność finansową i pozwala systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. Wzmacniają one pozycję połączonego koncernu na międzynarodowym rynku i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne Polski" – ocenił Obajtek.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że równocześnie z podniesieniem jego ratingu do poziomu A3 z Baa1, Moody's potwierdził bazową ocenę kredytową spółki - Baseline Credit Assessment na poziomie Baa2. Podniesiono także do A3 z Baa1 rating dla emisji euroobligacji koncernu o wartości 500 mln euro zapadającej w 2028 r. oraz emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro z terminem zapadalności w 2023 r., wyemitowanej przez Orlen Capital AB (publ), gdzie PKN Orlen jest gwarantem. Agencja Moody's podniosła również do A3 z Baa1 rating programu średnioterminowych obligacji koncernu o wartości 5 mld euro.

Jak zaznaczył PKN Orlen, Moody's "wskazuje także na zwiększenie w wyniku połączenia z PGNiG możliwości finansowych koncernu, co pozwoli na realizację dużych inwestycji, w szczególności w odnawialne źródła energii, a tym samym zagwarantuje jego dalszy, dynamiczny rozwój". "Analitycy Agencji zwracają ponadto uwagę, że w wyniku połączenia z PGNiG kontrola Skarbu Państwa nad nową Grupą ORLEN zostanie istotnie wzmocniona" - podał koncern.

PKN Orlen podkreślił, że "skutecznie wzmacnia wszystkie obszary działalności nie tylko poprzez realizowane procesy fuzji i przejęć, ale także inwestycje w zwiększanie kompetencji wszystkich spółek w Grupie". Koncern wyliczył przy tym, że tylko w pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Orlen zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 mld zł, czyli niemal tyle, ile wyniosły łączne wydatki inwestycyjne Grupy w latach 2014-2015.

"Do końca 2022 r. na inwestycje koncern planuje przeznaczyć łącznie 15,2 mld zł" - przypomniał PKN Orlen.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama