Reklama

Wiadomości

Jest nowy prezes Orlenu. Zaczyna kadencję od… dużego kłopotu

Autor. Orlen

Rada nadzorcza Orlenu wybrała Ireneusza Fąfarę na nowego prezesa - poinformowała w środę spółka. Wiceprezesem ds. korporacyjnych i pierwszym zastępcą prezesa został Witold Literacki. Obydwaj obejmą stanowiska w czwartek. Nowy zarząd zaczyna pracę od sporego kłopotu.

Nowy prezes, stary problem

Ireneusz Fąfara został powołany na prezesa na okres wspólnej kadencji zarządu, która kończy się z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025.

Koncern podkreślił, że Ireneusz Fąfara to ekspert doskonale znający sektor paliwowy i wyzwania związane z transformacją energetyki. Fąfara w przeszłości pracował już w Orlenie - od wiosny 2010 r. kierował litewską spółką ówczesnego PKN Orlen - Orlen Lietuva, dawniej Mazeikiu Nafta w Możejkach. Jako Prezes Orlen Lietuva zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach - zaznaczył koncern w komunikacie. Ze stanowiska ustąpił na początku 2018 r. W tym czasie firma m.in. zawarła ugody w wieloletnich sporach z głównymi partnerami rafinerii w Możejkach – Kolejami Litewskimi i Portem w Kłajpedzie. Przed przejściem do PKN Orlen, od maja 2007 r. Fąfara był prezesem BGK.

Nowy prezes płockiego giganta zacznie kadencję od poważnego problemu, który pojawił się w dzisiejszym raporcie bieżącym Orlenu. Chodzi o sprawę, w którą zamieszana jest spółka Orlen Trading Switzerland GmbH z siedzibą w Baar w Szwajcarii - firma ta uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych ok. 1,6 mld zł. Wobec braku dostaw ropy oraz produktów ropopochodnych w terminie określonym we właściwych umowach, Orlen Trading Switzerland wystąpiła z żądaniami zwrotu przedpłat. Przedpłaty nie zostały zwrócone w zastrzeżonych terminach, a możliwość odzyskania należnych przedpłat firma określiła jako „mało prawdopodobną”. Na bazie uzyskanych informacji Orlen Trading Switzerland oceniła, że powyższe zdarzenie wymaga dokonania korekty jej wyniku finansowego za 2023 rok.

Kim jest nowy prezes Orlenu?

Ireneusz Fąfara jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej. Odbył praktykę na giełdach we Frankfurcie i Dusseldorfie. Ukończył kursy z zakresu: finansów, rynków kapitałowych i systemów emerytalnych organizowane m.in. przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1985-1990 pracował w firmach branży energetycznej jako specjalista ds. eksportu. Od 1992 r. pracował w Banku Energetyki S.A. w Radomiu. W latach 1993-1995 pełnił tam funkcję dyrektora Domu Maklerskiego, a we wrześniu 1995 r. został wiceprezesem Zarządu.

W 1998 r. objął funkcję członka Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w ZUS. Nadzorował wpływy składek do: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zarządzał również finansami wyżej wymienionych instytucji oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej. W latach 2003-2006 pełnił dodatkowo obowiązki członka zarządu ZUS ds. informatyki.

Był też członkiem Rad Nadzorczych m.in.: ENERGO-UTECH S.A. w Poznaniu, Agencji Rynku Energii S.A. w Warszawie, Milmet S.A., Kompanii Węglowej S.A., Centrum Informatyki Grupy PZU oraz Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Witold Literacki został powołany na p.o. prezesa Orlenu na początku lutego br. Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Dodano, że jest też ekspertem w dziedzinie finansów oraz podatków i od wielu lat związany jest zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną.

Literacki w latach 2022–2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN. Wcześniej w latach 2020-2022 był dyrektorem finansowym w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM w Warszawie. Z kolei w latach 2008-2020 był dyrektorem biura podatków w Orlenie. W latach 2007-2008 był managerem ds. podatkowych w RWS Stoen, a w latach 1999-2007 senior managerem ds. kontroli podatkowej w Carrefour Polska. Pracował także w firmie Arthur Andersen. Był również inspektorem w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

PAP/JW

Reklama

Komentarze

    Reklama