Reklama

Wiadomości

Gdzie szukać 1,6 mld zł? „Trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował”

Autor. Orlen

Orlen Trading Switzerland, spółka zależna z grupy Orlen, wypłaciła około 1,6 mld zł zaliczek bez zastosowania zabezpieczeń, które trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował – poinformowało PAP Biznes biuro prasowe płockiego koncernu.

Od maja 2023 roku Orlen Trading Switzerland, spółka zależna z Grupy Orlen, wypłaciła ok. 1,6 mld zł zaliczek pośrednikom handlu ropą naftową. Biuro prasowe Orlenu poinformowało, że większość dostaw miała być zrealizowana do końca 2023 r., a pozostałe do końca stycznia 2024 r.

„Firmy te nie zrealizowały swoich zobowiązań ani też, wezwane do zwrotu zaliczek, nie rozliczyły się z Orlen Trading Switzerland. Od początku marca 2024 r. nowe władze Orlen Trading Switzerland dążyły do wyegzekwowania zapisów kontraktowych lub odzyskania zaliczek. Okazało się to niemożliwe w związku uchylaniem się pośredników od tych zobowiązań” – napisało biuro prasowe Orlenu w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

Reklama

„Należy zaznaczyć, że wbrew standardom zaliczki zostały wypłacone bez zastosowania zabezpieczeń i trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował” – dodano.

Orlen Trading Switzerland skoryguje wynik finansowy za 2023 r., w związku z czym Orlen ujmie w sprawozdaniu za 2023 r. w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych kwotę 1,6 mld zł, co zmniejszy EBITDA i wynik netto grupy.

Jak podano, korekta wyniku spółki zależnej wynika głównie z analizy możliwości odzyskania przez nią środków pieniężnych, które uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych.

Reklama

Orlen szuka 1,6 mld zł, które wydała szwajcarska spółka

„Wobec braku dostaw ropy oraz produktów ropopochodnych w terminie określonym we właściwych umowach, spółka zależna wystąpiła z żądaniami zwrotu przedpłat. Przedpłaty nie zostały zwrócone w zastrzeżonych terminach, a możliwość odzyskania należnych przedpłat spółka zależna określiła jako mało prawdopodobną. Na bazie uzyskanych informacji spółka zależna oceniła, że powyższe zdarzenie wymaga dokonania korekty jej wyniku finansowego za 2023 rok” – napisano w środowym komunikacie Orlenu.

Na początku marca premier Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej, że działalność spółki OTS z Grupy Orlen może narazić Polskę na poważne kłopoty.

Orlen Trading Switzerland (OTS) to spółka handlowa należąca do grupy Orlen, założona w sierpniu 2022 roku. Jak podano na jej stronie internetowej, handluje produktami ropopochodnymi, dostarcza produkty zarówno z pięciu rafinerii grupy, jak i od światowych dostawców.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama