Reklama

Ropa

Tchórzewski apeluje do rosyjskiego ministra o podjęcie działań ws. zanieczyszczonej ropy

Fot. www.me.gov.pl
Fot. www.me.gov.pl

Wobec braku reakcji rosyjskich dostawców ropy naftowej na wystąpienia polskich rafinerii o przekazanie wiarygodnego harmonogramu usunięcia przez stronę rosyjską zanieczyszczonej ropy z całości rurociągu oraz o zrekompensowanie strat, minister Krzysztof Tchórzewski wystąpił do swojego rosyjskiego odpowiednika z wnioskiem o podjęcie pilnych działań mających na celu jak najszybsze przywrócenie drożności systemu i dostaw czystego surowca.

Jednocześnie Ministerstwo Energii kontynuuje monitorowanie sytuacji w zakresie dostaw do polskich rafinerii i zapotrzebowania rynku na paliwa. Zgodnie z informacjami z sektora naftowego przerób w polskich rafineriach odbywa się w sposób niezakłócony, w oparciu o dostawy realizowane przez Naftoport oraz uwolnione przez Ministra Energii zapasy obowiązkowe.

Minister Energii współpracuje również w trybie bieżącym z kluczowymi spółkami sektora paliwowego w Polsce, jak również z Komisją Europejską oraz Międzynarodową Agencją Energetyczną, co pozwala na efektywną koordynację oraz podejmowanie adekwatnych i szybkich działań. 

Dzięki powyższym działaniom nie ma zagrożenia zakłóceń dostaw paliw na rynek krajowy - informuje ME. (ME) 

Komentarze