Reklama

Ropa

Sejm przegłosował specustawę o inwestycjach naftowych

Fot.: Flickr/Sejm
Fot.: Flickr/Sejm

Sejm uchwalił w piątek specustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Dzięki temu łatwiej będzie budować czy modernizować np. rurociągi naftowe i paliwowe

Za jej przyjęciem głosowało 418 posłów, 3 było przeciwko, od głosu wstrzymało się 6 posłów.

Uchwalona ustawa, wprowadzając m.in. uproszczenia w uzyskiwaniu niezbędnych zgód administracyjnych, ma ułatwić przygotowanie, a w efekcie także realizację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć, jak budowa oraz modernizacja rurociągów naftowych i paliwowych.

W załączniku do ustawy wśród strategicznych inwestycji w sektorze naftowym zapisano: budowę rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock, budowę rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia oraz budowę rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra – Wielowieś, a także budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.

Budowę ropociągu Gdańsk – Płock oraz budowę rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia ma realizować PERN, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Posłowie w trakcie prac wprowadzili do ustawy dwie poprawki regulujące kwestię ochrony zabytków w procesie inwestycyjnym.

„Celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, budowa nowej nitki rurociągu ropy naftowej łączącego Gdańsk z Płockiem, budowa lub modernizacja, przebudowa, szeregu rurociągów na terenie Polski po to, żeby poprawić logistykę produktów naftowych, ropy naftowej w naszym kraju” – mówił w czwartek poseł PiS Maciej Małecki, przedstawiając w Sejmie sprawozdane komisji ds. energii i Skarbu Państwa oraz komisji infrastruktury na temat projektu ustawy.

Jak podkreślał Małecki, najważniejszym celem wprowadzanych regulacji jest uzyskanie większej możliwości dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do Polski. Zaznaczył przy tym, że prowadzenie inwestycji wymienionych w specustawie w reżimie obecnych przepisów byłoby bardzo trudne i długie, gdyż przepisy te są często rozporoszone w różnych ustawach.

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, zwrócił uwagę, że specustawa wpisuje się w realizację przyjętej w listopadzie 2017 r. polityki rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Dodał przy tym, że ustawa ta nie jest pierwszym rozwiązaniem tego rodzaju w przypadku inwestycji liniowych. „Inwestycje prowadzone przez PERN na mocy tej ustawy będą w sensie przygotowawczym podobne do tego, co już jest prowadzone od dawna, zarówno w energetyce, jak i w sektorze gazowym” – wyjaśnił.

Naimski przypomniał, w systemie rurociągów naftowych na terenie Polski od granicy wschodniej naszego kraju biegną do Płocka, gdzie znajduje się rafineria PKN Orlen, trzy nitki magistrali, dwie z Płocka na zachód, a tylko jedna na północ - do Gdańska.

„Ta druga nitka, którą zbudujemy po pierwsze będzie oznaczała, że jesteśmy bezpieczni, dlatego, że możliwość awarii na tej jednej istniejącej nitce Gdańsk-Płock byłaby dużym kłopotem. W związku z tym zbudowanie tej drugiej nitki chociażby już z tego powodu jest w stu procentach uzasadnione. A dodatkowo polepszy warunki ekonomiczne dla rafinerii w Płocku” – oświadczył.

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślił, że druga nitka ropociągu łączącego Płock i Gdańsk zwiększy przepustowość, czyli ilość tłoczonego surowca, w tym różnych jego gatunków i z różnych kierunków.

W trakcie czwartkowej debaty w Sejmie Naimski podziękował wszystkim klubom za poparcie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

W październiku 2018 r. prezes PERN Igor Wasilewski w wywiadzie dla PAP wśród planowanych, priorytetowych inwestycji spółki wymienił budowę drugiej nitki rewersyjnego Rurociągu Pomorskiego na odcinku ponad 240 km, tłoczącego ropę naftową w relacji Płock-Gdańsk-Płock oraz budowę rurociągu produktowego o długości prawie 100 km relacji Boronów-Trzebinia, zaopatrującego w paliwa region śląski, jeden z najwyższą konsumpcją tych produktów w skali kraju.

„Chcielibyśmy, żeby powstała specustawa, która pomoże w szybszej realizacji tej inwestycji, skracając okres przygotowawczy, czyli pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń i analiz” – mówił wtedy m.in. prezes PERN. Wasilewski informował jednocześnie, że planowany termin realizacji inwestycji, zwiększającej przepustowość magistrali naftowej na odcinku Płock-Gdańsk-Płock z obecnych 30 mln ton rocznie o dalsze ok. 25 mln ton surowca, to 2025 r., a w przypadku budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia zapowiadał, iż spółka chciałaby, aby magistrala ta oddana została do użytku „od początku 2022 r.”

W styczniu PERN poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zatwierdziło jej Wieloletni Plan Strategiczny do 2022 r., który przewiduje, iż nakłady inwestycyjne wyniosą tam w tym czasie 2,7 mld zł.

Główna część inwestycji PERN planowanych w ramach zaktualizowanej strategii, wpisana została do przyjętej w listopadzie 2017 r. „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Zgodnie z jej założeniami, PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić „wiodącą rolę” w składowaniu tego surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych.

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama