• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne

Fot.: PERN
Fot.: PERN

Stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, to cel projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, który we wtorek przyjął rząd - poinformowało CIR.

"W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock, budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia, budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś, budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Zgodnie z projektem ustawy podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

W projekcie przewidziano także rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny. Przede wszystkim wprowadzono do systemu prawnego decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez wojewodę – decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do jej przygotowania i realizacji.

Źródło:
PAP

Komentarze