• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Rosja zarabia coraz więcej na sprzedaży ropy i gazu

  Fot. www.kremlin.ru
Fot. www.kremlin.ru

W okresie styczeń - listopad 2017 przychody z eksportu rosyjskiej ropy naftowej wzrosły o 29,1% w porównaniu do roku ubiegłego - informuje Federalna Służba Celna.

Całkowita wielkość eksportu ropy z Rosji wyniosła w raportowanym okresie 235,11 mln ton (wzrost o 0,8%), co przełożyło się na wpływy o wysokości 85,68 mld dolarów. Najwięcej „czarnego złota” popłynęło do krajów spoza WNP - 218,11 mln ton. W ujęciu pieniężnym przekłada się to na ok. 80,95 mld dolarów (wzrost o 29,3%). 

W tym samym czasie wzrosły również rosyjskie przychody z tytułu eksportu gazu ziemnego - do poziomu 33,8 mld dolarów, czyli o 21,1% więcej, niż w 2016 r.

W okresie styczeń - listopad 2017 r. Rosja wyeksportowała 188,8 mld m3 gazu (o 6% więcej r/r) - w tym 158,3 mld m3 do krajów nie będących członkami WNP (wzrost o 6,9% r/r) i 30,5 mld m3 do WNP (wzrost o 1,6% r/r). 

Powyższe informacje zbiegają się w czasie z informacją, że od 1 stycznia 2018 przestał istnieć rosyjski Fundusz Rezerwowy, który wykorzystywano (szczególnie w ostatnich latach) do pokrywania deficytu budżetowego. Składały się na niego głównie nadwyżki z handlu ropą i gazem, zaś jeszcze 10 lat temu dysponował kwotą przekraczającą 140 mld dolarów.

Komentarze