Reklama

Ropa

Proekologiczne inwestycje Grupy ORLEN

Fot. www.orlen.pl
Fot. www.orlen.pl

Orlen Południe spółka z Grupy Orlen przekształca się  w biorafinerię. W zakładzie w Trzebini wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego, przyjaznego środowisku glikolu propylenowego. Spółka podpisała też umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Celem inwestycji jest  wzmocnienie pozycji spółki na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie.

- Zgodnie ze strategią, konsekwentnie rozwijamy i wzmacniamy spółki w ramach Grupy, w tym ORLEN Południe. Inwestujemy w nowoczesne technologie i stawiamy na produkty wysokomarżowe, bo to zadecyduje o utrzymaniu pozycji lidera w regionie w najbliższych latach. Nie zapominamy przy tym o naszej społecznej odpowiedzialności i stosujemy ekologiczne rozwiązania, które znacząco redukują wpływ naszej działalności na otoczenie – mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

Glikol propylenowy, który będzie wytwarzany w rafinerii Trzebinia, to produkt ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Jest często stosowany do produkcji m.in. środków czystości, dezodorantów w sztyfcie, olejków zapachowych i do masażu czy kulek do paintballa. Koszty inwestycji, którą zrealizuje konsorcjum składające się z dwóch polskich firm, wyniosą około 400 mln zł. 

Budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą dodatkową zakończy się w 2021 roku. Wykonawcą inwestycji w Trzebini, która zostanie zrealizowana w systemie „pod klucz”, są polskie firmy: Technik Polska i Biproraf. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a druga w Europie. 

Zdolności wytwórcze instalacji wyniosą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że produkcja glikolu propylenowego w trzebińskiej rafinerii pokryje aż w 75% krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. To strategiczna dla naszej spółki inwestycja, ponieważ dzięki niej staniemy się pierwszym producentem ekologicznego glikolu w Polsce– podkreślał Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu ORLEN Południe.

Realizowana inwestycja ugruntuje również pozycję spółki jako ważnego w regionie przedsiębiorstwa i pracodawcy. ORLEN Południe zatrudnia już ponad 650 osób, z czego przeszło połowę w trzebińskiej rafinerii. Dzięki nowemu przedsięwzięciu powstanie kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy.

Produkcja ekologicznego glikolu propylenowego umożliwi wykorzystanie wytwarzanej w Trzebini gliceryny, którą otrzymuje się w produkcji biodiesla, głównie z oleju rzepakowego. Na inwestycji skorzysta jednak nie tylko ORLEN Południe. Po jej zrealizowaniu współpracę ze spółką będą mogli rozpocząć również inni krajowi producenci biodiesla dostarczający glicerynę, a także odbiorcy ekologicznego glikolu. 

Budowa instalacji to efekt stabilnej, bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki. W ubiegłym roku osiągnęła wynik netto na poziomie 89 mln zł.

Spółka przygotowuje się  do  budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii Jedlicze. Podpisana  z firmą Clariant Produkte umowa zakłada  zakup licencji i projektu bazowego. Inwestycja wzmocni pozycję firmy na rynku biokomponentów, a także ułatwi realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5-proc. udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r.

Wydajność instalacji planowanej w jedlickiej rafinerii wyniosłaby 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Produkowany byłby z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy, pozyskiwanych od polskich rolników. Pozwoliłoby to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski.

Realizacja inwestycji umożliwiłaby również zwiększenie wykorzystania terenów pod inwestycje ORLEN Południe posiadanych w Jedliczu. Spółka rozważa, by w skład kompleksu wchodziła nie tylko instalacja do produkcji bioetanolu drugiej generacji, ale też biogazownia i elektrociepłownia opalana biogazem oraz ligniną.

Inwestycja wiązałaby się ze wzrostem zatrudnienia. W rafinerii powstałyby nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych mikrobiologów, genetyków i laborantów. Dzięki budowie tego nowoczesnego, wysoko wydajnego kompleksu zwiększyłby się też prestiż Polski na arenie europejskiej w dziedzinie biopaliw nowej generacji. (PKN Orlen)

Komentarze