• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

PKN Orlen: Wprowadzenie opłaty emisyjnej bez znaczącego wpływu na ceny paliw

W rozmowie z Energetyka24 Krzysztof Łagowski, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznych w PKN Orlen, twierdzi, że wprowadzenie opłaty emisyjnej nie będzie miało znaczącego wpływu na poziom cen paliw w Polsce. 

Wprowadzenie opłaty emisyjnej nie będzie miało wpływu na poziom cen paliw w Polsce. Na zmiany cen paliw w Polsce nie wpływają obciążenia podatkowe, ale dwa główne czynniki. Pierwszą grupą są czynniki makroekonomiczne. To zmiany cen ropy, notowania walutowe, notowania paliw na rynkach międzynarodowych. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Drugim czynnikiem jest sytuacja na lokalnym rynku konkurencyjnym. Te dwa czynniki, a nie opłata emisyjna, mają główny wpływ na ceny paliw. Tak naprawdę to wzrost wynagrodzeń w Polsce, wzrost kosztów budowlanych, ziemi mają dużo większy wpływ na koszty funkcjonowania stacji paliw niż wszystkie inne czynniki.

Krzysztof Łagowski, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznych w PKN Orlen.

Komentarze