• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

PKN Orlen rekrutuje do zarządu

Fot.:Orlen
Fot.:Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu tej spółki - ds. korporacyjnych oraz ds. handlowych. Nabór na te stanowiska potrwa do 11 czerwca – podał w ogłoszeniu płocki koncern.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, zgłoszenia można składać w biurze zespołu ds. obsługi rady nadzorczej w warszawskiej siedzibie spółki. Według płockiego koncernu rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członków zarządu zostaną przeprowadzone w terminie od 15 do 21 czerwca.

Obecny zarząd PKN Orlen ma skład pięcioosobowy. Zasiadają w nim: prezes Daniel Obajtek oraz jako członkowie: ds. finansowych - Wiesław Protasewicz, ds. sprzedaży – Zbigniew Leszczyński, ds. operacyjnych - Józef Węgrecki, a także Jadwiga Lesisz - delegowana z rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen zarząd tej spółki może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje tam rada nadzorcza z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa - czyli minister energii w przypadku płockiego koncernu - do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji tej spółki.

Ostatnich zmian w zarządzie PKN Orlen rada nadzorcza tej spółki dokonała 22 marca. Wtedy to rada powołała tam: Józefa Węgreckiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych - objął tę funkcję 23 marca oraz Ryszarda Lorka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, który miał pełnić tę funkcję od 10 kwietnia - wcześniej jednak, 29 marca, złożył rezygnację.

Także 22 marca rada nadzorcza płockiego koncernu postanowiła delegować Jadwigę Lesisz do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów - od dnia 23 marca „do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące”.

W przypadku Węgreckiego i Lorka powołania na członków zarządu PKN Orlen odbyły się po wcześniejszym ogłoszeniu przez radę nadzorczą spółki, jeszcze 2 marca, postępowania kwalifikacyjnego - chodziło o stanowiska członków zarządu spółki ds. operacyjnych oraz ds. handlowych. Zgłoszenia w obu postępowaniach można było składać do 15 marca, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, jak informował wcześniej płocki koncern, planowano w terminie od 16 do 21 marca.

ML/PAP

Komentarze