Reklama

Ropa

PKN Orlen kupił w wezwaniu ponad 333,3 mln akcji Energi

Fot. Orlen
Fot. Orlen

PKN Orlen kupił w wezwaniu łącznie 333.313.082 akcje Energi - podało BM PKO BP pośredniczące w wezwaniu.

W związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2019 r. przez POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ENERGA Spółka Akcyjna („Spółka”), zmienionym komunikatem z dnia 26 marca 2020 r. oraz komunikatem z dnia 15 kwietnia 2020 r. („Wezwanie”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie informuje, że przedmiotem transakcji zawieranych w ramach Wezwania było:
· 33 533 320 akcji zdematerializowanych Spółki, uprawniających do 33 533 320 głosów. Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami złożonymi w dniach od 31 stycznia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. (włącznie).

· 152 851 762 akcji zdematerializowanych Spółki, uprawniających do 152 851 762 głosów.

Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. (włącznie). · 144 928 000 akcji niezdematerializowanych Spółki uprawniających do 289 856 000 głosów.

Transakcja zawarta na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 27 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r.

31 marca Komisja Europejska wydała bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą. W związku z decyzją Komisji Europejskiej spełnił się warunek prawny wezwania.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama