Reklama

Ropa

PKN Orlen emituje kolejne obligacje detaliczne - celem duże inwestycje

Fot.:PKN Orlen
Fot.:PKN Orlen

PKN Orlen finalizuje program obligacji detalicznych. Zapisy na papiery dłużne serii E spółki, na łączną kwotę 200 mln zł, będą przyjmowane od 18 czerwca. W ramach realizowanego od 2017 r. programu emisji, płocki koncern uplasowała dotąd na rynku obligacje warte 800 mln zł.

Piąta emisja obligacji detalicznych PKN Orlen po raz kolejny przewiduje warunki oprocentowania obejmujące WIBOR 6M powiększony o marże w wysokości 1,2 proc. w skali roku - poinformował płocki koncern.

"PKN Orlen ma ugruntowaną pozycję na rynkach finansowych i jest wiarygodnym partnerem, co docenili inwestorzy przy okazji poprzednich emisji. Po raz kolejny wychodzimy im naprzeciw, oferując atrakcyjne warunki i pewny sposób lokowania oszczędności" - powiedział prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

I zaznaczył: "To już ostatnia możliwość zakupu obligacji detalicznych PKN Orlen z pierwszej ręki, w ramach obowiązującego programu".

Realizowany obecnie program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu przez KNF, co stało się w lipcu 2017 r. "Do tej pory koncern uplasował na rynku obligacje warte 800 mln zł" - przypomniał w środę płocki koncern.

PKN Orlen podał, że obligacje serii E będą oferowane inwestorom poprzez sieć Punktów Obsługi Klienta i Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz dodatkowo przez uczestników konsorcjum dystrybucyjnego: Dom Maklerski BDM, mBank i Noble Securities.

"Intencją koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" - dodał PKN Orlen, przypominając, że obligacje detaliczne spółki otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol).

PKN Orlen podał, iż w przypadku serii E jego papierów dłużnych okres przyjmowania zapisów potrwa od 18 do 29 czerwca, przy czym może zostać skrócony w przypadku wystąpienia przekroczenia zapisów. Spółka poinformowała, że termin przydziału obligacji został określony na 3 lipca, a przewidywany dzień emisji na 13 lipca 2018 r. Dzień ostatecznego wykupu tych papierów dłużnych to 13 lipca 2022 r.

Serie A, B i C obligacji PKN Orlen, które spółka wyemitowała od 2017 r. w ramach realizowanego programu emisji, notowane są już na rynku Catalyst.

Na początku czerwca PKN Orlen przydzielił 795 inwestorom 2 mln swoich 4-letnich obligacji detalicznych serii D, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,2 proc. w skali roku. Wartość emisji, jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 32 tys. 48,15 zł. Zapisy na papiery dłużne płockiego koncernu serii D prowadzono od 21 maja do 4 czerwca, a oferta nie była podzielona na transze.

Według PKN Orlen w okresie subskrypcji 795 inwestorów złożyło zapisy na 2 mln 66 tys. 180 sztuk obligacji serii D. Spółka zaznaczyła, że zgodnie z prospektem emisyjnym, dokonała redukcji zapisów złożonych 4 czerwca, a średnia stopa redukcji wyniosła 28,08 proc.

Obligacje detaliczne PKN Orlen serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,11 zł, w zależności od dnia złożenia zapisu.

Realizowany obecnie program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen jest drugim w historii spółki. W 2014 r. płocki koncern sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził także dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Przy emisji obligacji, jak również euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama