• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

PKN Orlen będzie miał 65 proc. akcji Ruch - ustalono warunki transakcji

Fot. PKN Orlen
Fot. PKN Orlen

PKN Orlen ma stać się akcjonariuszem większościowym Ruchu, z pakietem 65 proc., a pozostałymi akcjonariuszami będą tam PZU, PZU Życie i Alior Bank. Warunki transakcji ustalono w ramach umowy inwestycyjnej. PKN Orlen otrzymał też zgodę UOKiK na realizację transakcji - podał płocki koncern.

Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, obejmując 65 proc. akcji RUCH płocki koncern "będzie większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki". "Warunki przeprowadzenia transakcji ustalone zostały pomiędzy zaangażowanymi podmiotami w ramach umowy inwestycyjnej. PKN Orlen otrzymał też zgodę UOKiK na realizację transakcji" - podkreślił płocki koncern. 

Odnosząc się do objęcia w RUCH większościowego pakietu akcji, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że projekt wpisuje się w zapowiadane przez płocki koncern procesy akwizycyjne, które uzupełniają jego biznesowe działania i przyczynią się do zwiększania zysków w długiej perspektywie. "Wchodzimy w kolejny etap pozyskania aktywów spółki RUCH, które wpisują się w nasze strategiczne plany dotyczące rozwoju sieci detalicznej. Chcemy maksymalnie wykorzystać biznesowe synergie, tak aby zwiększać wartość obu spółek i poszerzać ofertę dla naszych klientów" - oświadczył Obajtek.

PKN Orlen wyjaśnił, że zgodnie z umową inwestycyjną ma stać się akcjonariuszem większościowym RUCH z pakietem 65 proc., a pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank - dodatkowo Alior Bank zobowiązał się do umorzenia wierzytelności RUCH w wysokości 87,5 mln zł. "Ponadto, warunkiem realizacji transakcji będzie prawomocne stwierdzenie przez sąd wykonania układów RUCH z wierzycielami w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych" - zaznaczył płocki koncern. 

Jak podkreślił PKN Orlen, "częścią umowy inwestycyjnej jest Plan Restrukturyzacji RUCH, który opiera się na dwóch kluczowych założeniach: rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG oraz rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności". Koncern dodał, że zgodnie ze strategią, planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co - jak ocenił - "stanowi platformę do generowania synergii z RUCH". "Przyniesie to korzyści w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług" - wskazała spółka. 

Według PKN Orlen, "zakładana strategia wpisuje się w trendy rozwoju sprzedaży detalicznej w Europie Środowo-Wschodniej". "Na tym rynku widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki RUCH" - podał płocki koncern. 

PKN Orlen przypomniał, że złożył spółce RUCH warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki już 11 kwietnia 2019 r. - decyzję tę poprzedziło badanie due dilligence spółki i wypracowanie kierunków działań restrukturyzacyjnych. "Od tego czasu prowadzone były działania związane m.in. z przyjęciem i zatwierdzeniem układów restrukturyzacyjnych, co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen" - podkreślił płocki koncern. Dodał, iż w międzyczasie powstał szczegółowy Plan Restrukturyzacji spółki oraz wynegocjowano umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami w tym przedsięwzięciu. 

"Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na objęcie przez PKN Orlen kontroli nad RUCH pozwala kontynuować proces" - oświadczył płocki koncern. (PAP)

Komentarze