Reklama

Ropa

PERN wybrał wykonawcę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

PERN wybrał wykonawcę budowy liczącego ok. 97 km rurociągu produktowego relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To inwestycja strategiczna, która - jak podkreśla m.in. spółka - poprawi dostępność paliw dla Aglomeracji Śląskiej.

Jak poinformował PERN, umowa na wykonywanie budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia została zawarta we wtorek z konsorcjum: Przedsiębiorstwo AGAT SA z siedzibą w Koluszkach - lider - oraz ZRUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - partner; wejdzie w życie po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.

PERN podkreślił, że budowa nowej magistrali produktowej, która przedłuży o ok. 97 km istniejący rurociąg Płock–Koluszki–Boronów aż do Terminala Paliw PKN Orlen w Trzebini, to jeden z kluczowych elementów realizowanego tam Programu Megainwestycji. Spółka zaznaczyła jednocześnie, że realizacja przedsięwzięcia "poprawi dostępność paliw dla Aglomeracji Śląskiej".

"Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia to inwestycja strategiczna nie tylko ze względu na poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa, ale również oznacza ograniczenie liczby cystern kolejowych, a także autocystern na lokalnych drogach, a to z kolei mniej uciążliwych spalin i hałasu dla mieszańców tego regionu" – powiedział wiceprezes PERN Rafał Miland, cytowany w komunikacie spółki.

image

 

Jak wyjaśnił PERN, zadaniem wykonawcy przedsięwzięcia będzie budowa części liniowej rurociągu przesyłowego paliw relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury obiektowej na istniejącym już rurociągu Płock-Boronów, a także budowa nowej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu w miejscowościach Jeżów i Grabowa oraz w Terminalu Paliw w Trzebini.

"Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z zakładu głównego PKN Orlen. Rurociąg Boronów–Trzebinia, przebiegający przez tereny województw śląskiego i małopolskiego - w sumie jedenaście miast i gmin - oznacza również ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami" - podał PERN. Spółka przypomniała, że nowy rurociąg paliwowy będzie powstawał w oparciu o ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Odnosząc się do samego Programu Megainwestycji, w ramach którego zrealizowana zostanie magistrala produktowa Boronów-Trzebinia, PERN podkreślił, że "jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski". Wspomniał przy tym, że Program Megainwestycji to także planowana budowa drugiej nitki naftowego Rurociągu Pomorskiego, kolejnych zbiorników magazynowych w bazach paliw, a także rozbudowa bazy surowcowej w Gdańsku i tamtejszego morskiego Terminala Naftowego.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

  • PERN

Komentarze