• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

PERN wdrożył Zintegrowany System Zarządzania dla 5 norm ISO

Fot. www.pern.pl
Fot. www.pern.pl

System zarządzania ciągłością działania i system zarządzania bezpieczeństwem informacji – to nowe elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki, wdrożone i certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT-Cert). Tym samym PERN posiada aż pięć obszarów działających w oparciu o międzynarodowe normy ISO – w tej grupie jest także zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Certyfikaty UDT – Cert są potwierdzeniem, że PERN wdrożył i stosuje wymagania międzynarodowych norm ISO.

"PERN to operator infrastruktury krytycznej, co nakłada na firmę szereg obowiązków, od których zależy sprawne funkcjonowanie Państwa. Spółka musi przywiązywać wagę do przestrzegania procedur i kształtowania procesów na najwyższym możliwym poziomie. Szczególnego znaczenia nabierają aspekty dotyczące ciągłości działania i bezpieczeństwa informatycznego. W dobie dzisiejszych zagrożeń stają się one przedmiotem szczególnej uwagi" - powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, odnosząc się do zakończonego procesu certyfikacji w PERN.

Zintegrowany System Zarządzania PERN spełnia wymagania następujących norm: ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością, ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego, ISO 22301 – Systemy zarządzania ciągłością działania, ISO 27001- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Spółki. Zawiera uregulowania dotyczące zarówno procesów podstawowych, jak i procesów zarządczych oraz pomocniczych, które razem pozwalają niezawodnie i bezpiecznie realizować kluczowe działalności: transport rurociągowy, magazynowanie i przeładunek ropy naftowej i paliw płynnych. 

Przeprowadzenie audytu PERN powierzył jednostce certyfikującej UDT-Cert, która działa przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Czternastu audytorów przez trzy tygodnie badało przebieg procesów w Spółce pod kątem zgodności z wymaganiami odpowiednich standardów ISO.

Podczas spotkania zamykającego audyt certyfikacyjny, przedstawiciele UDT zwrócili uwagę, że PERN skutecznie rozszerzył zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania pomimo bardzo rozproszonej struktury lokalizacyjnej firmy. Stanowiło to również duże wyzwanie logistyczne podczas planowania i realizacji audytów. Podkreślili także wysoką dbałość o świadomość proekologiczną i BHP, zaawansowane wsparcie informatyczne procesów i wysoki poziom komunikacji wewnętrznej, która pozwoliła na współdziałanie i utrzymanie kontaktu między pracownikami w czasie epidemii.

"Stanowimy krwioobieg naftowo – paliwowy państwa. Dlatego od sprawnego funkcjonowania naszej infrastruktury, automatyki czy pracowników zależy rozwój gospodarczy naszego kraju. Dokładamy wszelkich starań aby być przygotowanym do działania w każdej sytuacji, nawet takiej, którą dziś trudno przewidzieć. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania to wielkie zobowiązanie. Znaleźliśmy się w elitarnym gronie firm, które mają wdrożonych aż 5 norm ISO dla strategicznych obszarów działania. Będziemy chcieli dotrzymać tych zobowiązań i stać na straży bezpieczeństwa energetycznego Polski" - mówi Igor Wasilewski, prezes PERN

Potencjał warunkujący bezpieczeństwo państwa

PERN posiada aktualnie 3,6 mln m³ pojemności magazynowej na ropę naftową i ponad 2 mln m³pojemności na paliwa. Spółka zarządza siecią 1843 km rurociągów ropy naftowej i 636 km rurociągów paliwowych.

Firma realizuje obecnie ambitny program Megainwestycji, który odpowiada na potrzeby rynku i w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Chodzi o budowę kolejnych zbiorników na ropę naftową w Terminalu Naftowym w Gdańsku (3 zbiorniki o pojemności 100 tys. m3 każdy, 2 zbiorniki o pojemności 45 tys. m3 każdy), rozbudowę parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk (2 zbiorniki po 100 tys. m3 – zrealizowane) oraz kontynuację rozbudowy baz paliw (I etap, zrealizowany – 128 tys. m3, II etap, obecnie realizowany – 222 tys. m3, III etap – zbiorniki w projektowaniu), a także budowę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i drugiej nitki rurociągu naftowego Gdańsk-Płock.

Wczoraj (26.10) w siedzibie UDT odbyło się uroczyste przekazanie certyfikatów, w którym wzięli udział Igor Wasilewski, prezes PERN, Magda Korulczyk, zastępca dyrektora Pionu Bezpieczeństwa i BHP oraz Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego i Jacek Niemczyk, dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności. (PERN)

  • PERN

Komentarze