Reklama

Ropa

PERN rozstrzygnął przetarg na projekt rewersyjnego ropociągu na odcinku Płock-Gdańsk

Fot.: PERN
Fot.: PERN

PERN rozstrzygnął przetarg i uzyskał wymagane zgody organów korporacyjnych na zawarcie umowy z ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla budowy strategicznej, drugiej nitki rewersyjnego ropociągu na odcinku Płock-Gdańsk.

Jak poinformował w poniedziałek PERN, "wykonawca prac projektowych w ramach etapu przygotowania inwestycji uzyska wszelkie wymagane i konieczne w tym zakresie opinie, uzgodnienia i decyzje z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz - na zasadach prawa opcji – będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją tzw. „II nitki Odcinka Pomorskiego”, czyli magistrali przesyłającej ropę naftowa na trasie Płock-Gdańsk i rewersyjnie, w odwrotnym kierunku, Gdańsk-Płock.

"PERN rozstrzygnął przetarg oraz uzyskał stosowne zgody organów korporacyjnych na zawarcie umowy z ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej strategicznej inwestycji +Budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk+. W postępowaniu przetargowym wykonawca ten zaproponował najkorzystniejszą ofertę" - podała spółka.

PERN przypomniał, że budowa magistrali realizowana jest w oparciu o Ustawę z lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, zwaną specustawą), która weszła w życie w kwietniu. "Wstępnie zakłada się zakończenie etapu prac przygotowawczych pod koniec 2021 r. oraz rozpoczęcie fazy realizacji inwestycji" - zapowiedziała spółka.

Jak podał PERN, spółka ILF, która wykona dokumentację projektowo–kosztorysową dla budowy rewersyjnego ropociągu na odcinku Płock-Gdańsk, "jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo – doradczych, która świadczy kompleksowe usługi m.in. w obszarze ropy i gazu oraz posiada bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę techniczną i menedżerską niezbędną do świadczenia usług projektowania, doradztwa oraz zarządzania i nadzoru na realizacją inwestycji liniowej".

Wcześniej PERN szacował koszt budowy II nitki Odcinka Pomorskiego, czyli rewersyjnego rurociągu, którym transport ropy naftowej może odbywać się w dwóch kierunkach: Płock-Gdańsk oraz Gdańsk-Płock, na ok. 1 mld zł. Zwiększenie przepustowości Odcinka Pomorskiego ma strategiczne znaczenie dla spółki i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Źródło:PAP
  • PERN
Reklama

Komentarze

    Reklama