• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

PERN i Orlen wzmocnią infrastrukturę logistyczną w sektorze naftowym

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

​PERN i PKN Orlen zawarły porozumienia dotyczące realizacji rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, które mają na celu wzmocnienie infrastruktury przesyłowej oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. W ramach umów, których podpisanie koordynowane było przez Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, , PERN zobowiązał się do budowy nowego odcinka rurociągu pomiędzy Boronowem a Trzebinią oraz zwiększenia możliwości dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy. Równocześnie firmy uzgodniły modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy Podziemnymi Magazynami Ropy i Paliw w Górze, a rafinerią w Płocku.

- Po wprowadzeniu pakietów paliwowego, transportowego i energetycznego oraz uszczelnieniu obrotu paliwami, dziś pokazujemy kolejny element porządkujący ten segment. To ogromne wyzwanie wzmacniające rolę Państwa w zarządzaniu aktywami sektora paliwowo energetycznego, a jednocześnie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pierwszy raz porządkujemy rynek w skali wszystkich podmiotów będących jego uczestnikami, nadając im czytelny podział zadań i ról -  powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację przez PERN inwestycji wybudowania ok. 100 km odcinka rurociągu produktowego pomiędzy Bazą PERN w Boronowie, a terminalem paliw PKN Orlen w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską, region charakteryzujący się  wysoką konsumpcją paliw. Wybudowana infrastruktura pozwoli na połączenie rurociągiem Rafinerii w Płocku z rynkiem Górnego Śląska. Dodatkowo porozumienie pomiędzy PKN Orlen i PERN zakłada inwestycje w zwiększenie przepustowości rurociągu produktowego, łączącego płocką rafinerię z terminalem paliw PKN Orlen w Mościskach, obsługującego m.in. Warszawę i Mazowsze. Koncern złożył także gwarancje przesyłu paliw adekwatnie do przepustowości - na okres 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia,  które planowane jest na koniec roku 2021.

– Niezwykle dynamiczny rozwój rynku paliw, który zaobserwowaliśmy w efekcie wprowadzenia skutecznych działań regulacyjnych nakierunkowanych na likwidację szarej strefy, niesie ze sobą również wyzwania związane z logistyką. Rozbudowa systemu transportowego pozwala nam nie tylko na wpisujące się w strategię Koncernu szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmienne potrzeby rynkowe, ale też znacząco podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i gwarantuje stabilność dostaw na rynki o największej konsumpcji, do aglomeracji śląskiej i warszawskiej – powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN Orlen.
 
– System przesyłu rurociągowego to najbezpieczniejszy, najbardziej przyjazny środowisku i efektywny kosztowo środek transportu surowców i produktów paliwowych. PERN jako lider logistyki surowcowo-paliwowej, wspólnie z PKN Orlen rozwija infrastrukturę przesyłową w Polsce, działając zgodnie z polityką państwa zmierzającą do  podniesienia efektywności i długofalowego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedział Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A.
 
W ramach odrębnego porozumienia PKN Orlen i PERN zobowiązały się do modernizacji i rozbudowy infrastruktury przesyłowej pomiędzy Podziemnym Magazynami Ropy i Paliw w Górze, należącym do Grupy Orlen, a rafinerią w Płocku. Inwestycje w podniesienie przepustowości przesyłu ropy naftowej zapewnią  utrzymywanie w kawernach zapasów interwencyjnych ropy – w obecnych i planowanych na kolejne lata wolumenach – oraz ich uwolnienia zgodnie z wymaganiami po roku 2024 wynikającymi z ustawy o zapasach obowiązkowych. Obiekt w Górze jest największym magazynem na węglowodory ciekłe w kraju, obejmującym 12 kawern (podziemnych, bezzbiornikowych instalacji magazynowych), z których w siedmiu, o łącznej pojemności 4 250 tys. m³, magazynowana jest ropa naftowa, a w pięciu, o pojemności 1 880 tys. m³, paliwa. Pojemności magazynu stanowią ok. 51% krajowych pojemności na ropę naftową i 34% pojemności na paliwa ciekłe. W większości, pojemności magazynowe są wykorzystywane na zapasy obowiązkowe. W ramach zawartego porozumienia, do końca 2032 roku PERN deklaruje gotowość do świadczenia usługi przesyłu interwencyjnego zapasów z podziemnych magazynów, co gwarantuje bezpieczeństwo krajowego systemu dostaw ropy.

jw/materiały prasowe Orlen

Komentarze