• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

PERN buduje nowe zbiorniki w swych bazach paliw

Fot.: PERN
Fot.: PERN

W bazach paliw PERN w Koluszkach i w Nowej Wsi Wielkiej powstają nowe zbiorniki, które - jak podaje spółka – w znaczący sposób zwiększą jej możliwości magazynowe. W obu obiektach budowane są po dwa zbiorniki o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy.

„Realizacja inwestycji w znaczący sposób zwiększy możliwości magazynowe spółki” – podkreślił PERN w komunikacie informującym o inwestycji.

W marcu PERN zawarł ze spółką Naftoremont-Naftobudowa z grupy kapitałowej Polimex Mostostal umowę na wybudowanie 4 zbiorników magazynowych, o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc., właśnie w bazach paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej.

Jak wyjaśnił obecnie PERN, w bazie paliw w Koluszkach „prowadzone są intensywne prace budowlane”, a inwestycja obejmuje posadowienie dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. metrów każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka zaznaczyła przy tym, że „analogiczna inwestycja jest równolegle realizowana” w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej.

„Koncentracja na rozwijaniu infrastruktury logistycznej i magazynowej w zakresie ropy naftowej, ale także paliw, jest jednym z celów strategicznych grupy PERN” – podkreśliła spółka. PERN podał jednocześnie, iż w obszarze magazynowania paliw „zamierza zbudować nowe zbiorniki o łącznej pojemności przekraczającej 300 tys. metrów sześc.”

W kwietniu PERN ogłosił postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy projektu budowy 7 zbiorników magazynowych, w tym o łącznej pojemności 158 tys. metrów sześc., w 5 bazach paliw należących do spółki. Zamówienie dotyczyło projektów 4 zbiorników o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy, w tym dwóch w bazie w Rejowcu oraz po jednym w bazach w Dębogórzu i Małaszewiczach, a także 3 zbiorników po 10 tys. metrów sześc. każdy - dwóch w bazie w Emilianowie i jednego w Bazie w Boronowie.

Pod koniec czerwca PERN ogłosił z kolei przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia możliwości załadunkowych na nalewni cystern w bazie paliw w Dębogórzu, jedynej należącej do spółki, która obsługuje statki - miesięcznie baza przyjmuje do 7 jednostek, a wyjeżdża stamtąd do dalszej dystrybucji ok. 240 tys. metrów sześc. paliwa. Plany dotyczą rozbudowy tamtejszej bocznicy kolejowej.

PERN informował wcześniej, że po połączeniu ze spółką swej grupy Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP), co stało się z początkiem tego roku, planuje w ciągu najbliższych 4 lat wydać na inwestycje 2 mld zł. Według PERN, plany inwestycyjne obejmują tam m.in. rozbudowę baz magazynowych paliw, w tym w pierwszym etapie do 2019 r. o 128 tys. metrów sześc., a łącznie, docelowo o 319 tys. metrów sześc.

Jak podkreślała wcześniej spółka, „budowa zbiorników jest jednym z kluczowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne Polski”, a inwestycje te wpisują się w przyjętą w 2017 r. politykę rządową dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej - w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz w Gdańsku - o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych.

Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i dalej do Płocka i Niemiec. W Gdańsku posiada Terminal Naftowy (TN), działający jako surowcowy hub o pojemności 375 tys. metrów sześc. - planowana jest rozbudowa tego obiektu.

Z końcem stycznia PERN podpisał umowę na wybudowanie do 2020 r. w swej bazie magazynowej w Gdańsku, działającej niezależnie od TN, dwóch zbiorników na ropę naftową po 100 tys. metrów sześc. Inwestycję za ponad 142,9 mln zł realizuje konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal Warszawa.

PERN w wyniku sfinalizowanego z początkiem tego roku połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

MZ / PAP

  • PERN

Komentarze