Reklama

Ropa

Orlen: zadecydowano o emisji obligacji kolejnej serii

Fot. Orlen
Fot. Orlen

Zarząd PKN Orlen zdecydował we wtorek o uruchomieniu emisji serii E obligacji na okaziciela w ramach realizowanego od 2017 r. programu publicznych obligacji spółki, które skierowane są do inwestorów indywidualnych. Łączna wartość emisji wyniosła dotąd 800 mln zł.

Warunki emisji obligacji detalicznych serii E zostały przekazane przez do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i zostaną opublikowane przez PKN Orlen 13 czerwca w formie raportu bieżącego – podał płocki koncern

PKN Orlen przypomniał, że program emisji obligacji tej spółki zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu przez KNF, co stało się w lipcu 2017 r.

W ramach realizowanego aktualnie programu emisji obligacji płocki koncern uplasował już na rynku papiery dłużne o łącznej wartości 800 mln zł. Papiery te otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol).

„Kolejne serie obligacji oferowane są w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” – zaznaczył PKN Orlen, podobnie jak przy poprzednich seriach swych papierów dłużnych.

Jak przypomniał płocki koncern, serie A, B i C jego obligacji, które spółka wyemitowała od 2017 r. w ramach realizowanego programu emisji, notowane są już na rynku Catalyst.

Na początku czerwca PKN Orlen przydzielił 795 inwestorom 2 mln swoich 4-letnich obligacji detalicznych serii D, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,2 proc. w skali roku. Wartość emisji, jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 32 tys. 48,15 zł. Zapisy na papiery dłużne płockiego koncernu serii D prowadzono od 21 maja do 4 czerwca, a oferta nie była podzielona na transze.

Według PKN Orlen w okresie subskrypcji 795 inwestorów złożyło zapisy na 2 mln 66 tys. 180 sztuk obligacji serii D. Spółka zaznaczyła, że zgodnie z prospektem emisyjnym, dokonała redukcji zapisów złożonych 4 czerwca, a średnia stopa redukcji wyniosła 28,08 proc.

Obligacje detaliczne PKN Orlen serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,11 zł, w zależności od dnia złożenia zapisu.

Realizowany obecnie program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen jest drugim w historii spółki. W 2014 r. płocki koncern sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził także dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Przy emisji obligacji, jak również euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

jw/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama