Reklama

Ropa

Orlen wyróżniony za sprawozdawczość finansową

Fot.: Orlen
Fot.: Orlen

Raport Zintegrowany Grupy Orlen 2017 i Sprawozdania Finansowe PKN Orlen zostały najwyżej ocenione w konkursie The Best Annual Report 2017. Spółka otrzymała najwyższą liczbę punktów w kategorii przedsiębiorstw – podał płocki koncern.

Organizatorem konkursu The Best Annual Report 2017, którego trzynasta edycja odbyła się w tym roku, jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

PKN Orlen podkreślił, że już czwarty raz z kolei przypadła mu nagroda specjalna za raport zintegrowany oraz nagroda specjalna za najlepszy raport online. Jak dodał, sprawozdawczość finansowa spółki została po raz kolejny wyróżniona tytułem „The Best of The Best”, przyznawanym podmiotom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie.

„Tak wysoka ocena naszych Raportów to oczywiście wielkie wyróżnienie, satysfakcja i jednocześnie potwierdzenie, że Orlen spełnia oczekiwania i utrzymuje najwyższe standardy komunikacji z interesariuszami” - powiedział dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. planowania i sprawozdawczości Rafał Warpechowski, cytowany w piątkowym komunikacie spółki.

Zaznaczył przy tym, że Raport Zintegrowany obejmuje sprawozdania finansowe, ale jest także dodatkowym „kompendium wiedzy o Koncernie, zarówno w zakresie bieżącej działalności jak i perspektyw i potencjału rozwoju na przyszłość”. „Szczególne miejsce w publikacji zajmuje opis wpływu społecznego, ekonomicznego i środowiskowego naszej działalności na otoczenie” – zauważył Warpechowski.

Raport Zintegrowany, który PKN Orlen zaprezentował po raz czwarty, zawiera m.in. informacje na temat działalności Grupy Orlen, jej otoczenia rynkowego, regulacyjnego i konkurencyjnego. Przedstawia także zasady zarządzania, realizację strategii, ryzyka i szanse, wyniki finansowe oraz trendy i prognozy rynkowe. Jednym z elementów Raportu Zintegrowanego jest prezentacja modelu biznesowego koncernu.

„Wiele interaktywnych narzędzi ułatwia użytkownikowi dostęp do szukanych w Raporcie Zintegrowanym treści. PKN Orlen, jako partner Programu Dostępność Plus wprowadził w publikacji dodatkowe udogodnienie dla osób niedowidzących - syntezator mowy, który pozwala na odczytanie tekstu znajdującego się na stronie” – podkreślił płocki koncern.

Raport Zintegrowany Grupy Orlen 2017, został opublikowany wyłącznie w wersji online w polskiej i angielskiej wersji językowej. Zawarte w nim dane, dotyczące działalności pozafinansowej – jak zaznacza spółka - „opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council oraz wytycznych Global Reporting Initiative G4”.

Według PKN Orlen, raport uwzględnia jednocześnie najnowsze prawodawstwo unijne w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności, które zostały zaimplementowane do polskiego prawa znowelizowaną Ustawą o rachunkowości z 2016 r.

Raport Zintegrowany Grupy Orlen 2017 dostępny jest pod adresem: https://raportzintegrowany2017.orlen.pl/.

Jak przypomniał PKN Orlen, konkurs The Best Annual Report 2017 promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące według Ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR.

„Celem jest kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce” – podkreślił płocki koncern. 

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama