Reklama

Ropa

Orlen wyemitował obligacje o wartości 1 miliarda złotych

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

​PKN Orlen wyemitował 10 tys. obligacji o łącznej wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego. Wysokość marży w kolejnych okresach odsetkowych uzależniona będzie od ratingu ESG, nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów - łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, ponad 2 razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji.

PKN Orlen uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania - najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Nowe obligacje otrzymały rating kredytowy na poziomie BBB- przyznany przez agencję ratingową Fitch Ratings.

- Podejmujemy konkretne działania, które prowadzą do wyznaczonego w naszej strategii celu. Osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku zakładamy poprzez realizację ambitnych planów inwestycyjnych, które umożliwią m.in. ograniczenie emisji CO2 i rozwój odnawialnych źródeł energii. W pełni zamierzamy wykorzystać możliwości, które daje polski rynek kapitałowy, dlatego zaoferowaliśmy obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem, które stanowią kolejny ważny krok w stabilnym finansowaniu projektów. Naszym atutem jest mocna pozycja w biznesie, wiarygodność i zaufanie inwestorów, które potwierdza zainteresowanie emisją – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen. 

Obligacje na okaziciela z 5-letnim okresem wykupu spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. To pierwsza w historii Europy Środkowej przeprowadzona emisja korporacyjnych obligacji powiązana z ratingiem ESG, tj. z oceną zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, którego poziom będzie determinować wysokość marży, a tym samym oprocentowania obligacji. Zgromadzone środki umożliwią PKN Orlen m.in. realizację bieżących projektów inwestycyjnych, wpisujących się w strategię osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

Grupa konsekwentnie dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa. Budowanie wartości Grupy Orlen w obszarze ESG odzwierciedla wyższa ocena ratingowa agencji Sustainaltytics w 2020 r. Orlen uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines). Jednocześnie koncern awansował do kategorii ocen „Medium Risk” (w 2019 r. znajdował się w kategorii „High Risk”), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG. 

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to kluczowe elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 r. W ramach jej realizacji, na początku września br. PKN Orlen zadeklarował do 2030 r. redukcję emisji CO2 o 20% z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem i zielone obligacje emitowane przez PKN Orlen na europejskim rynku kapitałowym. (Orlen)

Reklama

Komentarze

    Reklama