Reklama

Ropa

Obligacje PKN ORLEN serii D sprzedane

Fot.: Orlen
Fot.: Orlen

PKN ORLEN sfinalizował kolejną emisję  obligacji detalicznych o wartości 200 mln złotych.  W ramach całego programu, który trwa od lipca 2017 r., Koncern uplasował już na rynku papiery dłużne o łącznej wartości 800 mln zł.

-Zainteresowanie inwestorów naszymi dotychczasowymi emisjami pokazuje, że jest zapotrzebowanie rynku na tego typu ofertę. Szczególnie, kiedy mamy do czynienia z oferowaniem obligacji przez podmiot cieszący się zaufaniem i ugruntowaną pozycją, jak PKN ORLEN  – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach programu, PKN ORLEN może wyemitować, w kilku seriach, obligacje do łącznej kwoty 1 mld zł. W ramach serii D oferowane były obligacje o wartości 200 mln zł, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M  i marża  w wysokości 1,2%. Intencją Koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje detaliczne otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A.

MZ / Orlen

Reklama

Komentarze

    Reklama